Hotline: 0963538839

Đà Nẵng: Sẽ xử lý ngập úng triệt để trong tương lai

PLPT- Để đảm bảo phương án thoát nước, chống ngập úng, tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân, UBND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo UBND quận Liên Chiếu vận động nhân dân tự nâng nền nhà để tránh ngập úng.

Theo đó, đối với tuyến kênh thoát nước Đa Cô tại vị trí đi qua khu dân cư tổ 66, phường Hòa Khánh Nam, mùa mưa nước trong kênh cao hơn nền nhà dân nên gây ra ngập úng cục bộ và tình trạng này kéo dài nhiều năm. Đồng thời, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu UBND quận Liên Chiểu sớm hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để đầu tư nâng cấp kiệt hẻm và xem xét việc đấu nối tuyến đường ven kênh với đường Tôn Đức Thắng để giải quyết giao thông dân sinh và xử lý khi xảy ra sự cố cháy nổ trong năm 2017 từ ngân sách quận Liên Chiểu. Đối với kênh thoát nước từ hồ điều tiết Phước Lý đến đường Hoàng Văn Thái tại khu vực tổ 265, phường Hòa Minh có bố trí cống DI000 thông ra tuyến kênh có cao trình thấp hơn mặt kênh, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phổi hợp với Ban QL các DA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nang và các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định trong tháng 12/2016 để xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng tại khu vực nêu trên trong năm 2017.

 

Đà Nẵng đã thông qua Quy hoạch thoát nước mưa, nước thải thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đà Nẵng đã thông qua Quy hoạch thoát nước mưa, nước thải thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Riêng tuyến mương thoát nước Khe Cạn, UBND thành phố giao Ban QL các DA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng chỉ đạo Nhà thầu khẩn trương triển khai thi công hoàn thành tuyến kênh (tuyến mương thoát nước Khe Cạn tại khu vực phía Bắc trục I Tây Bắc có “nút thắt cổ chai” của tuyến mương Khe cạn gây ngập úng) theo đúng tiến độ yêu cầu, trong quá trình triển khai thi công phải có phương án thoát nước tạm chống ngập úng cục bộ tại khu vực. Tiến độ thi công tuyến mương thoát nước Khe Cạn kéo dài, không hoàn thành trước mùa mưa đã gây ra ngậm úng cục bộ, đất thi công rơi vãi làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hai bên tuyên kênh. Đặc biệt nghiêm trọng hơn là qua những đợt mưa lớn đã cuốn theo một lượng đất làm bồi đắp một lớp dưới đáy công kín sẽ ảnh hưởng đến khẩu độ thoát nước trong tương lai của công trình. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng vừa ban hành Kế hoạch xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố năm 2017 với các nội dung thực hiện gồm: Quy hoạch thoát nước mưa, nước thải thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai công tác nạo vét hệ thống thoát nước; cải tạo, sửa chữa các công trình thoát nước bị hư hỏng. Kế hoạch đề ra nhằm tập trung các nguồn lực để xử lý thoát nước, trong đó chú trọng vấn đề giải quyết ngập úng đô thị, khu công nghiệp, cơ bản giải quyết tình trạng ngập úng khu vực trung tâm thành phố. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác duy trì thường xuyên, đảm bảo hệ thống thoát nước đô thị vận hành theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật; Tăng cường tính chủ động và sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý thoát nước đô thị. Tập trung nguồn lực thực hiện các nội dung công việc liên quan đến thoát nước phục vụ các sự kiện lớn tại thành phố. Theo đó, việc Quy hoạch thoát nước thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND TP giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên tập trung triển khai và hoàn thành Quy hoạch thoát nước thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quy hoạch chung thành phố đã được phê duyệt) để thuận lợi cho việc đề xuất đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước thành phố hiện nay. Đảm bảo tiến độ triển khai thi công các công trình thoát nước thuộc dự án Phát triển bền vững, Cải thiện môi trường nước, công trình thoát nước phục vụ các sự kiện ABG5, APEC 2017, công trình xử lý nước thải trong KCN Hòa Khánh. Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện các công trình xử lý ngập úng, tổng hợp báo cáo UBND thành phố, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo TNMT

đọc tiếp tin khác