Hotline: 0963538839

Thủ tướng kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục Tình báo

PLPT -Sáng 23/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục Tình báo (Bộ Quốc phòng) trong dịp Tết Nguyên đán 2017.
 

Nói chuyện với cán bộ chủ chốt của Tổng cục Tình báo, Thủ tướng khẳng định, tình báo quốc phòng Việt Nam là một lực lượng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, vừa thực hiện nhiệm vụ tình báo chiến lược phục vụ Đảng, Nhà nước, vừa thực hiện nhiệm vụ tình báo quân sự phục vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Đảng, Nhà nước và quân đội luôn đặt trọn niềm tin đối với tình báo quốc phòng.

Thủ tướng kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục Tình báo - ảnh 1 Thủ tướng khẳng định, tình báo quốc phòng Việt Nam là một lực lượng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng,

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, Tổng cục Tình báo quán triệt sâu sắc, toàn diện quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tin tức, tham mưu chiến lược và hành động tình báo; phục vụ kịp thời cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không để bị động, bất ngờ.

Thủ tướng kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục Tình báo - ảnh 2Tình báo quốc phòng phải thực sự trở thành lực lượng quan trọng tham gia vào lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ. 

Tình báo quốc phòng phải thực sự trở thành lực lượng quan trọng tham gia vào lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ; xung kích, đi đầu trong việc phát hiện, ngăn chặn âm mưu, ý đồ, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực này; đánh giá, dự báo và tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi trong mọi tình huống.

Thủ tướng kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục Tình báo - ảnh 3Tổng cục Tình báo tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, đúc rút thành lý luận, tiếp tục đổi mới tư duy và cách thức hoạt động. 

Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng và hoàn thiện về cơ cấu tổ chức. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bất kỳ tình huống nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; trách nhiệm, tâm huyết, tinh nhuệ, chuyên nghiệp cao, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và yêu cầu nhiệm vụ phát triển lâu dài của sự nghiệp cách mạng…

Thủ tướng kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục Tình báo - ảnh 4 Thủ tướng ghi sổ lưu niệm.

Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, đúc rút thành lý luận, tiếp tục đổi mới tư duy và cách thức hoạt động. Lịch sử hơn 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam là những bài học kinh nghiệm quý báu; nhiều cách làm hay, sáng tạo, những di sản, tinh hoa của các thế hệ trước để lại cần được tiếp tục tổng kết để phát triển thành lý luận mang đặc sắc và phong cách tình báo cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục Tình báo - ảnh 5 Thủ tướng chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp xây dựng chính quy, tạo chuyển biến mạnh mẽ về rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật, phấn đấu không có vụ việc nghiêm trọng; giữ vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí tài chính trong mọi hoạt động của Tổng cục.

Trước đó, Thủ tướng cũng lược lại các hoạt động của ngành trong 71 năm qua với nhiều chiến công. Trận địa tư tưởng của tình báo quốc phòng luôn ổn định, kiên định, vững vàng, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Tiềm lực, sức mạnh, thế trận tình báo được nâng lên. Công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học có nhiều tiến bộ. Các tổ chức thường xuyên được kiện toàn, hoạt động đúng nguyên tắc, có hiệu quả; có sự tiến bộ rõ rệt về xây dựng chính quy. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng cao…/.

Thái Linh, ảnh: Chính phủ

đọc tiếp tin khác