Hotline: 0963538839

Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh Nhiều khuất tất liên quan đấu giá quyền sử dụng đất

Từ việc các vị đại diện một số hộ dân xã Song Hồ (huyện Thuận Thành) trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đây năm 2012 có đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh và Bộ Công an, phản ánh một số việc làm khuất tất và có dấu hiệu tham nhũng, phóng viên Pháp luật & Phát triển tìm gặp một số hộ dân và tìm hiểu thực địa.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Dự án đấu giá đất ở tại xã Song Hồ năm 2012 đã được các cơ quan có thẩm quyền lập dự án, thẩm định, thu hồi và tiến hành tổ chức các phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đúng quy định... Khi UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt dự án thì phần diện tích đất ở chỉ có 2356,9 m2 được chia đều làm 27 lô và Hội đồng Tổ chức đấu giá đã đem 27 lô đất này đấu giá.

Tuy nhiên, theo nhiều người dân, mọi việc khuất tất và có dấu hiệu tham nhũng ở dự án này bắt đầu từ sau lần đấu giá thành công đợt 1 (ngày 7/11/2011) vì đợt 1 số người đấu giá không đủ 27 lô. Sau khi tổ chức đấu giá đợt 1, lãnh đạo UBND huyện Thuận Thành đã phê duyệt, công nhận kết quả trúng đấu giá đợt 1 cho các hộ, đồng thời yêu cầu các hộ nộp tiền đã trúng đấu giá. Tiến hành giao đất trên thực địa thì cũng chính đại diện Hội đồng Đấu giá phát hiện ra “thừa”. Bên cạnh một số người dân không rõ bản vẽ thiết kế sửa đổi quy hoạch dự án khu dân cư Song Hồ được sử dụng làm căn cứ giao đất được vẽ từ khi nào. Nhưng có sự sai lệch số liệu diện tích đất ở, đó là diện tích đất ở đem đấu giá đợt 1 (chưa điều chỉnh) mà theo một số cán bộ Phòng Tài nguyên & Môi trường và UBND xã Song Hồ thì dự án theo quy hoạch ban đầu được UBND tỉnh phê duyệt chỉ 2356,9 m2; nhưng theo bản vẽ được điều chỉnh sau đấu giá mà UBND huyện đang dùng để ra quyết định điều chỉnh quy hoạch sau đấu giá thì diện tích đất ở là 2442,4 m2 nên mới phát sinh thêm (thừa) 1 lô đất ở. Khi chúng tôi hỏi “Tại sao tổng diện tích dự án không đổi nhưng lại có sự thay đổi diện tích đất ở?” và “Người trúng đấu giá có bị thiệt hại không?”, các cán bộ có trách nhiệm của Huyện và Xã đều cho rằng người trúng đấu giá không bị thiệt hại; nhưng quan điểm từ phía người trúng đấu giá thì khác. Họ cho rằng họ bị thiệt hại bởi toàn bộ diện tích của Dự án trong đó phần sử dụng chung và phần sử dụng riêng, nay Huyện tự ý lấy phần chung của 27 hộ để chia lô thành đất ở cho người khác thì rõ ràng những người trúng đấu giá đã bị thiệt hại, nhưng không hiểu vì sao Huyện cứ khăng khăng rằng “dân không bị thiệt hại”!

Dấu hiệu tham nhũng không chỉ ở chỗ từ 27 lô được phê duyệt nay biến thành 28 lô mà còn biểu hiện ở chỗ UBND huyện Thuận Thành thực hiện “treo đầu dê bán thịt chó” trong việc thu & nộp tiền trúng đấu giá của người dân.

Các thông báo đến những hộ trúng đấu giá đều là “nộp tiền trúng đấu giá”, nhưng khi thu tiền thì cán bộ diễn giải trong biên lai: UBND xã Song Hồ là chủ sử dụng đất, người nộp tiền; còn người dân đem tiền của mình đi nộp tiền đất ở do trúng đấu giá thì được ghi là “người nộp thay”; nội dung nộp tiền không phải là nộp tiền đất do trúng đấu giá đất ở mà là nộp tiền “đất xen kẹp”.

Nhìn nhận sự vụ này, Luật sư Nguyễn Văn Ngọc (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: Đây là một dạng tranh chấp đất đai; nội dung chủ yếu là tranh chấp về đất sau đấu giá. Đáng lẽ, khi giải quyết tranh chấp này, cấp có thẩm quyền phải bám theo Luật Đất đai năm 2003 để điều chỉnh và thực hiện dự án. Theo đó, Dự án Đấu giá đất ở được UBND tỉnh phê duyệt (nếu có) phải hội đủ các quy định tại Điều 37 Luật Đất đai; khoản 1,2,3,4 điều 36 Luật Đất đai năm 2003. Như vậy những người trúng đấu giá phải là người sử dụng đất do mình đã trúng đấu giá chứ không phải UBND xã Song Hồ. Tiền sử dụng đất phải nộp là loại đất sau khi đã chuyển đổi mục đích. Đối chiếu với quy định này thì UBND huyện Thuận Thành đã làm sai, vì các hộ sử dụng đất trúng đấu giá đã bị UBND Huyện “hô biến” thành “người nộp thay”. (Vì chính UBND huyện đang diễn giải UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đấu giá). UBND xã Song Hồ không còn được là chủ sử dụng khu đất “xen kẹt” này nữa, vì đã được UBND Tỉnh thu hồi để làm dự án đấu giá (nêu trên), nhưng vẫn được coi là chủ sử dụng đất “xen kẹt” (một dạng đất nông nghiệp).

Như vậy, đến đoạn này có thể nhận định, một số vị có chức quyền ở UBND huyện Thuận Thành đã lợi dụng người dân trúng đấu giá đất, buộc người dân nộp tiền đất đấu giá cho mình nhưng lại chỉ ghi nội dung nộp loại đất “xen kẹt” (một dạng đất nông nghiệp) để hưởng tiền chênh lệch giữa đất nông nghiệp “xen kẹt” với đất trúng đấu giá. Nói khác đi là chỉ nộp tiền đất xen kẹt vào ngân sách nhà nước, còn phần chênh lệch do các hộ dân trúng đấu giá đã nộp có thể đã được rút ra một cách thiếu minh bạch, nhất là về mục đích và điều này rất cần được làm rõ.

Việc UBND huyện Thuận Thành cho rằng đất đã trúng đấu giá là “đất xen kẹt” (thuộc đất nông nghiệp) là không đúng. Theo quy định tại khoản 2, điều 6, Nghị định 198/2004/NĐ-CP; cũng như Khoản 2, Điều 5, Nghị định 45/2014/NĐ-CP (ngày 15/5/2014) và Thông tư 76/2014/BTC (ngày 16/6/2014) thì chỉ thu tối đa 50 % mức chênh lệch giữa đất nông nghiệp và đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển đổi.

Căn cứ mức này thì có hộ thả thầu khi đấu giá 17,85 triệu đồng/m2, có hộ trả thấp nhất là 10,3 triệu đồng/m2. Vậy tính bình quân là 11 triệu đồng/m2 trúng đấu giá, nếu tính bình quân đất nông nghiệp loại đẹp (vị trí 1) với giá khoảng 70.000 đồng/m2, thời giá năm 2012 (Để chính xác, xin xem quyết định giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, quy định tại Quyết định 155/2011/QĐ-UBND (ngày 22/12/2014) về giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy, số tiền đã được một số cán bộ Dự án Đấu giá của UBND huyện Thuận Thành thu của những người đấu thầu là:

1/- Nếu tính 50% chênh lệch: (bình quân) 11 triệu đồng/m2- 70.000 đồng /m2 X 50% X 2442,4 m2 = 13.347.716.000 đồng.

2/- Nếu tính giá đất ở nông thôn Bắc Ninh theo quy định tại quyết định ban hành giá đất năm 2012 thì giá đất tại trục đường qua UBND xã Song Hồ chỉ 2,8 triệu đồng/m2 (Quyết định 155/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành giá đất năm 2012 tại tỉnh này). Như vậy số tiền chênh lệch này là: (11.000.000 đồng/m2 – 70.000 đồng/m2) – 2,8 triệu đồng/m2 = 8.130.000  X 2442,4 m2 =  19.856.712.000 đồng. Số tiền này đã được sử dụng vào gì?

Đề nghị các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Bắc Ninh và Trung ương tiếp tục làm rõ và xử lý theo đúng pháp luật đối với những cá nhân có sai phạm.

                                                                                     Văn Nguyên

đọc tiếp tin khác