Hotline: 0963538839

Truy tặng Huân chương Sao vàng cho nguyên Bí Thư Thành uỷ Hà Nội

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa ký Quyết định mức truy tặng từ Huân chương Hồ Chí Minh lên Huân chương Sao vàng cho đồng chí Trần Quý Kiên (tức Đinh Xuân Nhạ), nguyên Uỷ viên Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Bộ Thuỷ lợi.

Đồng chí Trần Quý Kiên tên thật là Đinh Xuân Nhạ sinh năm 1911 tại Bến Nứa, Hà Nội. Khi hoạt động cách mạng, đồng chí đã lấy tên là Trần Quý Kiên. Năm 1929, Đinh Xuân Nhạ tham gia phong trào yêu nước lúc mới 18 tuổi và là một trong những đảng viên đầu tiên ngay khi Đảng vừa thành lập. Năm 1936, sau nhiều năm hoạt động cách mạng, từng bị thực dân Pháp kết án 10 năm tù, đồng chí Trần Quý Kiên cùng 2 đồng chí khác thành lập ra Ủy ban Sáng Kiến là cơ quan lãnh đạo lâm thời của Xứ ủy Bắc Kỳ.

Ủy ban chỉ đạo việc khôi phục Thành ủy Hà Nội, thành ủy Hải phòng và tổ chức đảng ở các địa phương khác. Sau đó đồng chí Trần Quý Kiên và đảng viên đã kiên trì gây dựng tổ chức thành lập lại hầu hết các cơ quan chủ chốt quan trọng của Đảng tại Bắc Kỳ. Tháng 3/1937, đồng chí Trần Quý Kiên tham gia tổ chức thành lập lại Thành ủy Hà Nội (đồng chí giữ cương vị Xứ Ủy viên Bắc Kỳ - Thường vụ Thành Ủy Hà Nội phụ trách về tổ chức và xây dựng cơ sở đảng). Được sự tín nhiệm, trong năm 1938 đồng chí Trần Quý Kiên được bầu vào Ban Thường vụ Xứ Ủy Bắc Kỳ. Ngoài trách nhiệm là Thường vụ Xứ Ủy Bắc Kỳ đồng chí Trần Quý Kiên trực tiếp giữ trọng trách Bí thư Thành Ủy Hà Nội.

Năm 1939 thực dân Pháp đẩy mạnh đàn áp phong trào cách mạng thuộc địa, đồng chí Trần Quý Kiên được cử về xây dựng căn cứ bí mật của đảng tại Phù Ninh Phú Thọ. Tháng 8/1945 đồng chí Trần Quý Kiên cùng các đảng viên tổ chức bộ đội và Nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi tại ba tỉnh trong chiến khu là Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa. Tháng 7/1949 đồng chí Trần Quý Kiên phụ trách ban Căn Cứ Địa Trung ương (Việt Bắc), thủ trưởng cơ quan An Toàn Khu ATK (gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang). Năm 1958 đồng chí Trần Quý Kiên nhận trách nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất bộ Thủy Lợi và điện lực. Năm 1965 đồng chí Trần Quý Kiên bị bệnh và mất tại Hà Nội.

Đồng chí Trần Quý Kiên đã dành trọn cuộc đời mình đi theo Đảng, cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc. 

PV

đọc tiếp tin khác