Hotline: 09135 22222

Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tăng cường hợp tác Slovenia-ASEAN