Hotline: 0963538839

Tây Ninh: Việc bổ nhiệm cán bộ cần xem xét lại

Năm 2017, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng 6,7%

PLPT - Chiều 7/11, với 85,02% số đại biểu tán thành, 1.01% không tán thành và 0.61% không biểu quyết, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.