Hotline: 0963538839

Tây Ninh: Việc bổ nhiệm cán bộ cần xem xét lại

TRÁI TIM MỞ RỘNG, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Hai thập niên qua, bằng tầm nhìn chiến lược cùng quyết tâm vươn lên, tỉnh Bắc Ninh đã sớm hoạch định cũng như thực hiện thành công các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên nền tảng khơi dậy, phát huy nguồn nội lực địa...