Hotline: 0963538839

Tây Ninh: Việc bổ nhiệm cán bộ cần xem xét lại

Thủ tướng nhất trí kéo dài Nghị định 67

PLPT- Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.