Hotline: 0963538839

Ba Lan mạnh tay đáp trả, leo thang chia rẽ EU

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016

PLPT- Công tác tuyên giáo cần dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo đà thực hiện thắng lợi...

Phải chịu trách nhiệm khi trình đề xuất khen thưởng

PLPT- Cần hết sức lưu ý khi đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho tập thể, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ, doanh nghiệp, doanh nhân. Trước khi đề nghị khen thưởng cần lấy ý kiến rộng rãi, nắm bắt tình...

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ bảo đảm thành công của Năm APEC

PLPT- Các bộ, cơ quan và tỉnh, thành phố thành viên Ủy ban Quốc gia APEC cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, chủ động và tích cực hơn nữa trong nghiên cứu, đánh giá tình hình và tăng cường trao đổi thông tin để bảo đảm năm APEC 2017...