Hotline:

Nghệ An: Vụ vỡ bể lắng chất thải quặng: Lấy mẫu đất và nước xét nghiệm