Hotline: 0963538839

Hà nội: Quận nào có số cửa hàng bán rượu chứa methanol vượt chuẩn nhiều nhất?

Văn hóa từ chức, khó mấy cũng làm!

PLPT- Rất khảng khái và cương quyết – thể hiện đúng tinh thần Chính phủ kiến tạo, liêm chính, nói đi đôi với làm, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề: “Có văn hóa từ chức...