Hotline: 0963538839

Hà nội: Quận nào có số cửa hàng bán rượu chứa methanol vượt chuẩn nhiều nhất?

Ninh Thuận: Thu hút hơn 1,7 triệu lượt khách du lịch

Năm 2016, tỉnh Ninh Thuận đón hơn 1,7 triệu lượt khách du lịch, tăng trên 13,3% so với năm 2015. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, mức tăng trưởng khách du lịch tại Ninh Thuận đạt mức hai con số.

Thủ tướng quyết định tăng lương cơ sở

PLPT- Từ 1/7/2017, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng. Đồng thời điều chỉnh lương lưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức lương cơ...