Hotline: 0963538839

Hà nội: Quận nào có số cửa hàng bán rượu chứa methanol vượt chuẩn nhiều nhất?

Văn hóa từ chức, khó mấy cũng làm!

PLPT- Rất khảng khái và cương quyết – thể hiện đúng tinh thần Chính phủ kiến tạo, liêm chính, nói đi đôi với làm, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề: “Có văn hóa từ chức...

Ninh Thuận: Thu hút hơn 1,7 triệu lượt khách du lịch

Năm 2016, tỉnh Ninh Thuận đón hơn 1,7 triệu lượt khách du lịch, tăng trên 13,3% so với năm 2015. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, mức tăng trưởng khách du lịch tại Ninh Thuận đạt mức hai con số.

Thủ tướng quyết định tăng lương cơ sở

PLPT- Từ 1/7/2017, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng. Đồng thời điều chỉnh lương lưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức lương cơ...