Hotline: 0963538839

Sang tên nhà chung cư trả góp đang thế chấp tại ngân hàng thế nào?

Thủ tục giảm tiền sử dụng đất đối với thương binh

PLPT- Ông Đặng Vũ Mai (Đồng Nai) là thương binh hạng 4/4, có nhà ở trên đất canh tác, diện tích 200m2. Nay, ông muốn chuyển mục đích sử dụng diện tích đó sang đất ở. Ông Mai hỏi, ông cần làm thủ tục gì? Tỷ lệ miễn, giảm tiền...