Hotline: 0963538839

Sang tên nhà chung cư trả góp đang thế chấp tại ngân hàng thế nào?

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: DN kêu, Bộ nói gì?

PLPT- Theo phản ánh của Công ty TNHH Mạnh Cường (Khánh Hòa), phương pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP đang gây khó khăn cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Công ty đề nghị cơ quan...