Hotline: 0963538839

Chấp nhận thỏa thuận bồi thường thiệt hại cố định trong hợp đồng thương mại, tại sao không?

Một số bài học đắt giá trong xuất khẩu nông sản

Bán cá tra mất đối tác Theo “hợp đồng hợp tác chiến lược”, doanh nghiệp Bỉ là đại diện độc quyền của doanh nghiệp Việt Nam tại các thị trường EU, Úc, Mỹ La tinh. Mỗi tháng, doanh nghiệp Việt Nam cung cấp 30 container cá tra,...