Hotline: 09135 22222

Ông Vũ Tiến Lộc: "Nếu ngại đụng chạm, VCCI không có lý do để tồn tại