Bộ trưởng Bộ Công Thương lý giải về vấn đề môi trường trong dự án thủy điện

Đánh giá tác giả:
Tại phiên thảo luận về kinh tế-xã hội của Quốc hội, sáng 5/11, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng và đại biểu Dương Trung Quốc đã phát biểu tranh luận về vấn đề liên quan đến thủy điện và môi trường trong dự án thủy điện.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng đánh giá các dự án thủy điện có 2 mặt tích cực và tiêu cực.

Lý giải nội dung này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, chúng ta có những quy trình về pháp luật, pháp lý rất quan trọng, bài bản để quản lý trong các dự án đầu tư.

Về quản lý đất, nhất là trong xâm dụng đất rừng tự nhiên, Bộ trưởng cho rằng trên thực tế đối với các dự án thủy điện, đầu tiên là địa phương phải bổ sung quy hoạch, trong đó, nói rõ tiêu chí để sử dụng đất là như thế nào và nếu như vượt quá 10 ha đất cho 1 MW thì không được xem xét. Sau đó, khi bổ sung vào quy hoạch, phải làm thủ tục để xin ý kiến của tất cả các bộ, ngành liên quan, bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cũng như mục tiêu ưu tiên trong các quy hoạch.

“Tôi xin nhấn mạnh là, báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án là một quy định rất quan trọng để giúp các cấp thẩm quyền xem xét và để đảm bảo rằng là quy định của pháp luật, nhất là quy định liên quan đến môi trường được đảm bảo. Vì vậy, các báo cáo đánh giá tác động môi trường đều phải đăng công khai trên các trang thông tin điện tử của cơ quan về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu.

Liên quan đến vấn đề các thủy điện nhỏ mà đã hết khấu hao, hết vòng đời của dự án theo đề cập của đại biểu Dương Trung Quốc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Nghị định 46 liên quan đến Luật Điện lực có hướng dẫn rất rõ, trong đó quy định: “Khi các dự án thủy điện mà hết vòng đời của dự án thì phải thực hiện những yêu cầu của luật định”. Vì vậy, yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm tháo dỡ và có các phương án báo cáo các cấp có thẩm quyền trong xử lý tháo dỡ.

Nguyễn Hoàng

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Bo-truong-Bo-Cong-Thuong-ly-giai-ve-van-de-moi-truong-trong-du-an-thuy-dien/413093.vgp