Phát hiện nhiều doanh nghiệp sai phạm, truy thu hơn 12 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội

Đánh giá tác giả:

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, qua thanh tra gần 800 doanh nghiệp, đã phát hiện 2.024 lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhưng chưa được tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 12,8 tỉ đồng.

ảnh 1

6 tháng đầu năm 2020, ngành Bảo hiểm xã hội đã thanh tra 795 doanh nghiệp

Vụ Thanh tra – kiểm tra (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra một số doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Tại nhiều doanh nghiệp, khi thanh tra, cơ quan bảo hiểm xã hội phát hiện hàng trăm người lao động chưa được tham gia bảo hiểm xã hội hoặc bị đóng thiếu thời gian, đóng thiếu mức tiền so với thực tế.

Cụ thể, tại Công ty TNHH Gain Việt Nam (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) đoàn thanh tra phát hiện, có 197 lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT nhưng chưa tham gia với số tiền truy đóng (chưa bao gồm lãi) là 3.414.663.808 đồng;

Có 218 lao động đóng thiếu mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT tính trên khoản thu nhập bổ sung với số tiền truy đóng (chưa bao gồm lãi) là 808.309.877 đồng. Công ty này cũng thường xuyên đóng chậm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT. Trước ngày công bố quyết định thanh tra (ngày 20/02/2020) và đến thời điểm làm việc trực tiếp (ngày 07/3/2020) Công ty nợ số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT là 4.283.351.110 đồng.