Kính mời các bạn đón đọc Tạp chí Pháp luật và phát triển số 5 + 6/2020

Đánh giá tác giả:

Kính mời các bạn đón đọc Tạp chí Pháp luật và Phát triển phát hành sáng thứ Bảy, ngày 5/7/2020 với nhiều nội dung thông tin nổi bật, hấp dẫn: