07 nhóm đối tượng được ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội tại Hà Nội

Đánh giá tác giả:

UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được quy định như sau:

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND có hiệc lực thi hành từ ngày 15/11/2019 và bãi bỏ Quy định ban hành kèm theo Quyết định 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010; Quy định ban hành kèm theo Quyết định 45/2010/QĐ-UBND ngày 13/9/2010; Quy định ban hành kèm theo Quyết định 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012; Quy định ban hành kèm theo Quyết định 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/nha-dat/26178/07-nhom-doi-tuong-duoc-uu-tien-mua-thue-nha-o-xa-hoi-tai-ha-noi