BHXH TP. Hà Nội hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động là F0

Đánh giá tác giả:

BHXH TP.Hà Nội vừa có Công văn số 651/BHXH-CĐBHXH về việc giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19.

Ảnh minh hoạ – nguồn internet

Tại Công văn BHXH Thành phố yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ:

– Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH đối với người điều trị Covid-19 theo quy định, thực hiện giải quyết kịp thời, không để hồ sơ chậm muộn, nghiêm cấm việc gây phiền hà, khó khăn với người lao động.

– Hướng dẫn các Trạm y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm cấp kịp thời Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với người lao động là F0.

Đồng thời, hướng dẫn các Trạm y tế cập nhật thông tin người điều trị Covid-19 đã được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH lên Cổng thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam theo quy định; đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký y, bác sỹ của các cơ sở khám chữa bệnh.

Trường hợp ủy quyền ký thay thủ trưởng đơn vị thực hiện theo quy định tại mục c, khoản 5 Điều 26 của Thông tư 56/2017/TTBYT.

– Với hồ sơ, giấy tờ do người lao động cung cấp chưa đúng quy định thì hướng dẫn người lao động đến cơ sở khám, chữa bệnh điều trị bệnh nhân để hoàn thiện và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định.

Trước đó, Sở Y tế TP. Hà Nội đã có Công văn 415/SYT-NVY ngày 21/01/2022 hướng dẫn cụ thể về hồ sơ quản lý theo dõi, điều trị người nhiễm Covid-19. Trong đó yêu cầu Trạm y tế nơi quản lý, điều trị bệnh nhân có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu tại Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT.

https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=18192&CateID=52