Infographic: Chính sách bảo hiểm xã hội năm 2022: Những điểm mới

Đánh giá tác giả:

Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động, thay đổi cách tính lương hưu của lao động nam, tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu… là một số điểm mới liên quan đến chính sách BHXH sẽ được áp dụng từ năm 2022.

Kim Hà