Lợi ích của hưởng lương hưu hằng tháng

Đánh giá tác giả:

Lương hưu là cách gọi khác của chế độ hưu trí trong chính sách BHXH, giúp người lao động đảm bảo khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và chăm sóc sức khoẻ, góp phần vượt qua khó khăn, ốm đau, dịch bệnh.

https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/linh-vuc-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=17291&CateID=0

Tin cùng chuyên mục