Trường hợp nào phải niêm yết Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi?

Đánh giá tác giả:

Ông Đồng Minh Hoàng ở phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM hỏi, Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là gì? Trong trường hợp điểm giao dịch của tổ chức tín dụng nhận tiền gửi không niêm yết Chứng nhận BHTG, tổ chức tín dụng đó có tham gia BHTG không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả lời như sau:

Điều 3, Quyết định 408/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 28/06/2016 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) về Ban hành Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG, quy định: Chứng nhận BHTG là văn bản xác nhận của BHTGVN về việc tổ chức phải tham gia BHTG đã tham gia BHTG.

Theo Khoản 1, Điều 3, Thông tư 24/2014/TT-NHNN ngày 6/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về hoạt động BHTG thì nội dung chứng nhận tham gia BHTG bao gồm:

– Tên tổ chức BHTG;

– Tên tổ chức tham gia BHTG;

– Nội dung khác theo quy định của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Về thắc mắc trường hợp điểm giao dịch của tổ chức tín dụng (TCTD) nhận tiền gửi không niêm yết Chứng nhận BHTG, TCTD đó có tham gia BHTG không, thì trong trường hợp TCTD không thuộc đối tượng tham gia BHTG thì không phải niêm yết Chứng nhận BHTG (Ví dụ: ngân hàng chính sách, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính).

Trường hợp TCTD thuộc đối tượng tham gia BHTG, không niêm yết Chứng nhận BHTG là vi phạm quy định về việc niêm yết Chứng nhận BHTG và sẽ bị xử phạt. Người gửi tiền phát hiện điểm giao dịch của TCTD nhận tiền gửi không chấp hành đúng quy định về việc niêm yết Chứng nhận BHTG thì nên thông báo ngay cho BHTGVN qua các thông tin liên hệ của Trụ sở chính và các Chi nhánh của BHTGVN để BHTGVN nhanh chóng xác minh và đề ra các biện pháp xử lý cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Truong-hop-nao-phai-niem-yet-Chung-nhan-bao-hiem-tien-gui/389039.vgp