BHXH Việt Nam luôn chủ động và sẵn sàng tháo gỡ khó khăn cho DN

Đánh giá tác giả:

Ngày 10/9, BHXH Việt Nam đã tổ chức họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cuộc họp đuợc diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, Lê Hùng Sơn; cùng lãnh đạo một số vụ, ban, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và lãnh đạo BHXH TP.Hà Nội.

Ngày 9/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ DN, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó có 2 nhiệm vụ liên quan đến ngành BHXH Việt Nam. Cụ thể: Tại nhóm nhiệm vụ hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho DN, HTX, hộ kinh doanh, Chính phủ yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương trình cấp có thẩm quyền và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành chính sách liên quan đến giảm mức đóng hoặc hỗ trợ từ kết dư quỹ BHXH ngắn hạn nhằm kịp thời hỗ trợ NLĐ, DN, HTX, hộ kinh doanh và các đối tượng SDLĐ khác, hoàn thành trong tháng 9/2021; nghiên cứu, đề xuất miễn tiền phạt chậm nộp BHXH phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 theo quy định, hoàn thành trong tháng 9/2021.

Cùng với đó, tại nhóm nhiệm vụ thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho DN, HTX, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch, Bộ Y tế chịu trách nhiệm rà soát, sửa đổi các quy định về BHYT theo hướng cho phép BHYT được thanh toán các hoạt động KCB từ xa có thu phí, trình Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn trong tháng 9/2021.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo, thảo luận những vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ thuộc trách nhiệm của ngành BHXH Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu cũng cho rằng, các quy định liên quan đến chính sách BHXH, BHYT được nêu tại Nghị quyết số 105 chưa có tiền lệ, do đó để thực hiện được, Chính phủ phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các đơn vị trong ngành BHXH Việt Nam sẵn sàng chủ động triển khai và thực hiện hỗ trợ DN và NLĐ ngay khi có Nghị quyết của Chính phủ cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, thảo luận và nêu ý kiến đề xuất, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh khẳng định, ngành BHXH Việt Nam luôn sẵn sàng triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ DN và NLĐ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đơn cử như, tại Nghị quyết số 68, BHXH Việt Nam là một trong những đơn vị liên quan triển khai thực hiện sớm nhất, hoàn thành việc hỗ trợ nhanh nhất. Với nhóm giải pháp tại Nghị quyết số 105, ngành BHXH Việt Nam cũng chủ động tham mưu, đề xuất và sẽ triển khai thực hiện ngay sau khi Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết.

Tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, việc triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, đúng DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và phải đảm bảo bình đẳng giữa những đơn vị trong cùng địa bàn.

https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=17271&CateID=52