Xử lý phản ánh về chi phí vận chuyển nội địa đối với hàng nông sản

Đánh giá tác giả:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu phản ánh của báo chí về chi phí vận chuyển nội địa đối với hàng nông sản.

Ảnh minh họa

Trước đó, báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử ngày 9/7/2020 có bài viết về “Chi phí vận chuyển cao hết sức vô lý, do quá nhiều trạm thu phí trong khi hệ thống đường biển không phát huy tác dụng, doanh nghiệp kiến nghị cắt giảm chi phí vận chuyển nội địa”.

Về vấn đề trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất.

Minh Hiển

http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Xu-ly-phan-anh-ve-chi-phi-van-chuyen-noi-dia-doi-voi-hang-nong-san/401070.vgp