LAW & DEVELOPMENT - ISSN: 0866-7500
LAW & DEVELOPMENT
ISSN: 0866-7500
Phapluatphattrien.vn
social  social  social  social 
    Mới Nhất    Đọc Nhiều
Quy định về nồng độ cồn: Kì vọng và những bất cập trong thực tiễn thi hành Hội nghị Đảng Đoàn – Ban Thường vụ Hội Luật Gia Việt Nam lần thứ 19, Khóa III – Mục tiêu kỳ vọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Hội thảo khoa học “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh” Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản

Đọc nhiều

Nghĩa vụ hạn chế tổn thất của bên bị vi phạm trong hợp đồng theo bộ nguyên tắc PICC, Công ước Viên CISG và luật một số nước Châu Âu – Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

Trên cơ sở phân tích quy định của các công ước quốc tế như Công ước Vienna (CISG), Bộ nguyên tắc của Unidroit (PICC) và luật một số nước Châu Âu có liên quan đến nghĩa vụ hạn chế tổn thất của bên bị vi phạm trong hợp đồng, bài viết nhìn nhận những bất cập của pháp luật Việt Nam v..
16:19 | 13/12/2022
icon up