Chính phủ cho phép sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT

Đánh giá tác giả:

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2019 về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (dự án BT).

Theo đó, tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT, gồm quỹ đất; đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (trụ sở làm việc) của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội…

Tài sản công dùng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. Giá trị dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán, trong đó tài sản công được định giá theo thị trường tại thời điểm thanh toán, còn giá trị dự án BT xác định theo kết quả đấu thầu.

Chính phủ cho phép sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT - Ảnh 1

Được sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT. Ảnh minh họa 

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư, xây dựng; việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BT theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Thời điểm thanh toán Dự án BT đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất hoặc trụ sở làm việc là thời điểm UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư. Thời điểm thanh toán Dự án BT đối với trường hợp thanh toán bằng tài sản kết cấu hạ tầng và các loại tài sản công khác là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao tài sản cho Nhà đầu tư.

Khoản lãi vay trong phương án tài chính của Hợp đồng BT đối với phần giá trị công trình Dự án BT hoàn thành theo tiến độ, chấm dứt kể từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, giao tài sản cho Nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc giao tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT được thực hiện sau khi dự án hoàn thành hoặc khối lượng xây dựng công trình dự án BT hoàn thành theo tiến độ và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 

Kiều Trang (T/h)

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/chinh-phu-cho-phep-su-dung-tai-san-cong-de-thanh-toan-cho-nha-dau-tu-bt-a288993.html

Tin cùng chuyên mục