Công ty Linh Phát có đang cố ý làm trái Thông tư 48/2013TT-BNNPTNT trong kiểm định chất lượng tôn hùm?

Đánh giá tác giả: