Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam có thể đạt 16,7 tỉ USD

Đánh giá tác giả:

Theo Dữ liệu Kiều hối thường niên vừa được Ngân hàng Thế giới (World Bank) cập nhật, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2019 có thể đạt 16,7 tỉ USD, chiếm khoảng 6,4% GDP.

Như vậy, so với lượng kiều hối chuyển về năm 2018 đạt 16 tỉ USD, lượng kiều hối chuyển về trong năm nay đạt mức tăng xấp xỉ 4,4%.

Với con số ước đạt 16,7 tỉ USD, Việt Nam cũng nằm trong số 10 quốc gia được dự báo sẽ nhận nhiều kiều hối nhất năm 2019 là Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Philippines, Ai Cập, Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Việt Nam và Ukraine.

Cũng theo đánh giá của WB, tăng trưởng dòng kiều hối về các nước thu nhập thấp và trung bình được dự báo sẽ giảm xuống còn 4,7% trong năm nay, so với mức tăng của năm 8,6% năm 2018. Kiều hối về các nước này cũng được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong năm 2020 và 2021 với mức tăng trưởng lần lượt là 4,2% và 4% do ảnh hưởng của các yếu tố như tăng trưởng kinh tế tại các nước nguồn, giá dầu và biến động tỉ giá.

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/luong-kieu-hoi-chuyen-ve-viet-nam-co-the-dat-167-ti-usd-764267.ldo