Ngành cơ khí – “xương sống” của nền kinh tế

Đánh giá tác giả:

Ngành cơ khí được ví như “xương sống” của nền kinh tế, là nền tảng và động lực hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển.

  (function() { new VideoHandler(‘ldo_content_video_5dc7d85b71b20’, false, ‘https://laodong.vn/ads/ima.xml’).start();})()

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/nganh-co-khi-xuong-song-cua-nen-kinh-te-765026.ldo

Tin cùng chuyên mục