Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Đánh giá tác giả:
Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020 đã huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các hoạt động phối hợp được chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chiều 12/1, tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020 và ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa hai đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Thùy Chi

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và địa phương…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá: Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2016-2020 đã huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các hoạt động phối hợp được chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, chương trình đã phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong xây dựng, tổ chức thực thi chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống các cấp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, hai bên đã phối hợp đẩy mạnh triển khai được nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Hầu A Lềnh. Ảnh: VGP/Thùy Chi
Triển khai chương trình phối hợp, hai đơn vị đã phát động nhiều phong trào kêu gọi người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, như: Tổng vệ sinh đường làng, ngõ phố, dọn vệ sinh khu vực công cộng, phát động Tết trồng cây dịp đầu năm. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đưa tiêu chí môi trường trong bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã ký Chương trình phối hợp hoặc kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Các nội dung phối hợp về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được lồng ghép, thực hiện cùng với việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong các chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, bối cảnh nước ta hiện nay đã nảy sinh nhiều sự cố môi trường, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội, cùng với đó là tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp; các nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa được quản lý và sử dụng một cách chặt chẽ và hiệu quả. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ mở rộng phạm vi phối hợp trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Sau khi ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đề ra ngay các biện pháp và lộ trình cụ thể để khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Trong đó, hai đơn vị tiếp tục tập trung vào việc vận động nhân dân và giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chấp hành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) năm 2020; cải thiện môi trường ở các đô thị lớn, khu công nghiệp, làng nghề; giảm mạnh rác thải nhựa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong hệ thống Mặt trận và chính quyền các cấp cũng như trong nhân dân.

Thùy Chi

https://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Huy-dong-suc-manh-toan-dan-bao-ve-moi-truong-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau/419632.vgp