LAW & DEVELOPMENT - ISSN: 0866-7500
LAW & DEVELOPMENT
ISSN: 0866-7500
Phapluatphattrien.vn
social  social  social  social 
    Mới Nhất    Đọc Nhiều
Quy định về nồng độ cồn: Kì vọng và những bất cập trong thực tiễn thi hành Hội nghị Đảng Đoàn – Ban Thường vụ Hội Luật Gia Việt Nam lần thứ 19, Khóa III – Mục tiêu kỳ vọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Hội thảo khoa học “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh” Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản

Đảng cần làm mới mình hơn nữa trong công tác cán bộ

09:33 | 23/07/2022
92 năm kể từ ngày Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một chặng đường lịch sử vinh quang gắn liền với những thăng trầm của đất nước. Đảng đã tạo nên cho đất nước, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội những con người ưu tú, những vì sao sáng trên bầu trời đất Việt và cả trên thế giới.

Trong thời ký từ thời kỳ đổi mới đến nay, với những thay đổi cơ bản trong xu hướng phát triển của đất nước và tác động của chúng, Đảng đặc biệt chú trọng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, ngành và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên những năm gần đây cho thấy có quá nhiều đảng viên vi phạm pháp luật, bị truy tố, bị xử lý hành chính về mặt nhà nước và bị khai trừ ra khỏi Đảng. Điều đáng buồn là nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước phạm tội rất nghiêm trọng đã làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đảng. Ngoài những nguyên nhân chủ quan thì những nguyên nhân khách quan từ các tổ chức đảng vẫn còn tồn tại….

Theo Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội Đảng lần thứ 13, chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ Đại hội XII trong tổng số hơn 87.000 đảng viên bị kỷ luật thì số đảng viên sai phạm có liên quan tới tham nhũng chiếm tỷ lệ khá lớn: 14% đảng viên thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; 6,76% đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống; 5,52% đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; 8,54% đảng viên vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản… Trong số hơn 110 cán bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật có 48% vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; 40% thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; 14,5% vi phạm về công tác tổ chức cán bộ; 27% vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, tài nguyên, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản; 5,4% vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương.

Đặc biệt những đảng viên vi phạm pháp luật là cán bộ cấp cao như: Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Bắc Son; Trương Minh Tuấn, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Tín; Nguyễn Đức Chung; Tất Thành Cang, Trần Văn Nam, Trần Việt Tân, Phan Văn Vĩnh, Hồ Anh Sơn…và mới đây là Nguyễn Thành Long Bộ trưởng Bộ Y Tế, Chu Ngọc Anh chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội…

Uỷ viên BCT, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị lấy ý kiến của tỉnh ủy các tỉnh phía Bắc về Đề án xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030, định hướng 2045

Những đảng viên bị truy tố và xử lý kỷ luật nêu ở trên chỉ phản ánh  phần nổi của tảng băng chìm. Tham nhũng gắn với quyền lực và chính những đảng viên. Quyền lực không được kiểm soát cụ thể cộng với việc cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước không được lựa chọn đúng với tiêu chí “Cần kiệm, Liêm chính, Chí công, Vô tư” mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy sẽ mang lại nhiều nguy hại cho sự phát triển của đất nước, cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Vậy để hạn chế đảng viên vi phạm pháp luật thì đảng cần làm mới mình hơn nữa trong công tác cán bộ như thế nào.

Đảng cần tự làm mới mình hơn nữa

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng, hoàn thiện chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”(1). Nghị quyết là vậy, chủ trương là thế. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện một cách cụ thể thì chưa vận hành tốt hoặc bị một số đảng viên làm công tác tổ chức cán bộ bị méo mó vấn đề hoặc cố tình làm sai lệch hoặc làm ngơ dẫn đến hậu quả là lựa chọn những đảng viên không đủ phẩm chất đạo đức và năng lực công tác gây tổn thương cho Đảng, Nhà nước, và Nhân dân. Vì vậy cần có những hành động quyết liệt hơn, cụ thể hơn nữa, rõ ràng và minh bạch hơn:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ đảng viên làm công tác lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Tránh tinh trạng một việc nhiều người làm, làm việc theo kiểu “cơm vua ngày trời”. Nếu việc làm thì ít mà người làm quá nhiều, làm việc mà không xác định được nhiệm vụ cụ thể thì khó tránh tình trạng chây lười, thiếu trách nhiệm, đùn đẩy và gây mất đoàn kết. Vì vậy, cần quyết liệt hơn trong việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội. Phải chọn được những người đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Hai là, kiện toàn bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp của Đảng. Giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, hình thành bộ quy tắc quản lý chung, đa lĩnh vực; một việc chỉ giao cho một cơ quan, một người chịu trách nhiệm chính; đặc biệt, tinh giản bộ máy phải có giải pháp khắc phục triệt để những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các tổ chức Đảng với các cơ quan Nhà nước; trong mỗi cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm tra lại các cơ quan trung gian có thực sự cần thiết duy trì hay không để tránh tình trạng sách nhiễu, rườm rà về thủ tục và khó kiểm soát. Dư luận hiện nay cho rằng giữa Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn trong một số cơ quan, tổ chức

Ba là, công tác đào tạo, tuyển chọn cán bộ. Đánh giá cán bộ là một nội dung quan trọng để lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, bảo đảm khách quan, dân chủ, phát huy trách nhiệm của tập thể và cá nhân; nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, nhận xét, đánh giá sát thực tế, cụ thể, công tâm, khách quan. Đây là cơ sở để việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của đảng. Đặc biệt tăng cường tuyển chọn cán bộ là lãnh đạo thông qua hình thức thi tuyển để bảo đảm tinh công khai, minh bạch, chọn người tài đúng nghĩa trong công tác lựa chọn nhân sự. Khi tiến hành thi tuyển ứng viên cho vị trí lãnh đạo cũng được trình bày năng lực, kiến thức của mình trước Hội đồng để mọi người cùng đánh giá. Những ứng viên tham gia dự thi với phần trình bày của mình cũng sẽ thấy thoải mái hơn với quyết định của Hội đồng. Điều quan trọng hơn, việc thi tuyển như vậy sẽ tạo ra được động lực phấn đấu, niềm tin cho đội ngũ cán bộ, công chức. Ai có năng lực, đủ tiêu chuẩn có thể thi tuyển để được thể hiện năng lực, trình độ của mình vào các vị trí quan trọng.

Bốn là, mạnh dạn thay đổi cơ chế, chính sách để tuyển chọn cán bộ có đức, có tài không phải là đảng viên, không nằm trong biên chế, không nằm trong quy hoạch làm lãnh đạo cao cấp nếu họ được dân tin, thể hiện được năng lực và có nhiều thành tựu vì sự phát triển của cộng đồng, đất nước. Để huy động được nhân tài, đa dạng hóa nguồn cán bộ và không nhất thiết quá phụ thuộc vào công tác quy hoạch cứng, quy hoạch mềm và loại được yếu tố “sống lâu lên lão làng”, chủ nghĩa lý lịch quá nặng nề. Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế lựa chọn, đánh giá, sàng lọc để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo.

Năm là, công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, độc lập tránh tình trạng có làm nhưng chỉ mang nặng tinh hình thức rồi trở lại vị trí ban đầu. Điều này tạo kẻ hở cho những cán bộ thiếu các tiêu chuẩn cần và đủ, sử dụng các yếu tố “phả hệ, tiền tệ, quan hệ ..” dù không có trí tuệ và đạo đức chui vào những vị trí quản lý quan trọng của nhà nước. Điều làm nên thành công của Đảng không phải là những con người suốt ngày hô khẩu hiệu, rao giảng đạo đức mà là những con người hành động vì sự phát triển của đất nước, cộng đồng. Tránh tạo ra những “thùng rỗng kêu to” như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Long, Hồ Văn Sơn là điều mà Đảng cần đặc biệt lưu ý. Làm rõ công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Đối với hoạt động tổng kết thực tiễn, cần xây dựng cơ chế phối hợp theo định hướng rõ nội dung và cách thức phối hợp giữa cơ quan chủ trì phối hợp và trách nhiệm cụ thể của từng thành viên; kết hợp đồng bộ các hình thức, phương pháp trong công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương pháp phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các ban của cấp ủy đảng và cơ quan nhà nước có liên quan nhằm đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm minh.

Sáu là, gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, cá nhân trong công tác giới thiệu nhân sự là đảng viên vào vị trí lãnh đạo, vào ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ chính trị. Những đảng viên được giới thiệu vào vị trí nào đó nếu vi phạm thì phải xử lý nghiêm cá nhân và tổ chức giới thiệu và làm quy trình công tác cán bộ. Như vậy mới tránh được việc chạy chức. chạy quyền và sử dụng người thân, đệ tử. Về vấn đề này Bác Hồ đã từng nói sau bốn mươi lăm ngày sau Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi “Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” đăng trên báo Cứu quốc, số ra ngày 17/10/1945, để nhắc nhở về lỗi lầm rất nặng nề là: “Tư túng – Kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình, không tài nǎng gì cũng kéo vào chức này chức nọ. Người có tài có đức, nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài. Quên rằng việc là việc công, chứ không phải việc riêng gì dòng họ của ai”.

Như vậy, trong tất cả các việc then chốt của Đảng thì công tác nhân sự luôn luôn phải được đề cao, cẩn trọng, tỷ mĩ, sâu sát. Đặc biệt phải luôn đổi mới để phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Đảng và các tổ chức đảng phải nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót, những việc làm chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ, tính khoa học chưa cao trong công tác cán bộ để tránh, hạn chế những đảng viên vi phạm pháp luật như vừa qua và lựa chọn cho Đảng, Nhà nước những cán bộ ưu tú vì nước vì dân. Như vậy là Đảng đã tự làm mới mình trong công tác cán bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Phan Lâm

Tin cùng chuyên mục

Tham dự Diễn đàn kinh tế vĩ mô 2024 tại TP Hồ Chí Minh,với chủ đề "Kinh tế Việt Nam vượt những cơn gió ngược", nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu phân ..
09:24 | 02/04/2024
Một nội dung mới được đưa vào dự thảo Luật Nhà giáo đang được Bộ Giáo dục & Đào tạo (Bộ GD-ĐT) lấy ý kiến giới chuyên môn (nếu được Quốc hội thông qu..
09:19 | 02/04/2024
Dự luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học & Công nghệ (KH&CN) năm 2013 đang được Bộ KH&CN tập trung soạn thảo. Trong bối cảnh thế giới và..
09:15 | 02/04/2024
Sáng nay (13.3), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên của..
14:56 | 13/03/2024
Tái sử dụng nước thải chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, the..
16:33 | 16/02/2024
Chúng ta đang sống trong thời khắc của những biến đổi sâu sắc mà lịch sử loài người chưa từng biết đến. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nh..
16:29 | 16/02/2024
Thời gian qua chính phủ đang thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính phủ kiến tạo, Nhà nước kiến tạo. Tuy nhiên để việc đó diễn ra khả thi trong ..
16:20 | 16/02/2024
Trong không khí cả nước chào đón năm Giáp Thìn 2024, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 94 tuổi (3/2/1930 - 3/2/2024), sáng 7/2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Q..
22:58 | 09/02/2024
Nhận định những tháng cuối năm sẽ tiếp tục khó khăn cho ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), khi nền kinh tế cả nước cũng gặp khó khăn nhiều hơn thuận lợi, c..
15:04 | 10/06/2023
Sáng ngày 24/11,Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp với Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Báo Pháp luật Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo khoa học trọng đ..
13:40 | 24/11/2023
icon up