Đại hội là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đánh giá tác giả:

Dự phiên bế mạc có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư, địa phương.

Sớm triển khai Nghị quyết đi vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

“Đại hội đã sôi nổi thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị Đại hội; thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi. Các văn kiện Đại hội đã kết tinh được trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Mẫn nói.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019 – 2024, đảm bảo tính tiêu biểu, thiết thực và tính đại diện của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thực sự là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sau Đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ triển khai ngay việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội, quyết tâm thực hiện có kết quả, hiệu quả Nghị quyết Đại hội thông qua các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể và sẽ là hoạt động thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: P.V
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: P.V

Mặt trận đồng hành cùng Chính phủ

Tại Đại hội, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, đất nước đang trong giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 có tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội và các quốc gia.

Trong nước sau hơn 30 năm đổi mới, thế và lực của đất nước đã lớn mạnh hơn nhiều, tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và tiềm ẩn nhiều rủi ro; nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia còn đặt ra nhiều thử thách.

“Để hoàn thành nhiệm vụ đầy khó khăn, thách thức, Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, ngoài việc triển khai các vấn đề then chốt trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cần tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ và Chính phủ” – Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, Chính phủ đang chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng quan trọng, đặt mục tiêu trọng tâm hướng về người dân.

Từ đó, Chính phủ mong muốn MTTQ sẽ đồng hành cùng Chính phủ trong việc tăng cường nắm tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và tự nguyện chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó xây dựng sự đồng thuận của xã hội trước sự phát triển chung của đất nước.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đề nghị MTTQ cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền các cấp tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an toàn xã hội; tích cực đẩy mạnh hơn nữa thực hiện các giải pháp chính sách trong nỗ lực cả nước chung tay vì người nghèo với phương châm “không để ai bị lùi lại phía sau”…

Chính phủ mong muốn MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, chăm sóc người nghèo, giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại cơ sở; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng; tăng cường phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư; tuân thủ hương ước, lắng nghe ý kiến của người dân và kịp thời phản ánh đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến, nhằm xây dựng chính quyền thực sự thân thiện, kiến tạo; tổ chức đa dạng hoá linh hoạt các hoạt động đối ngoại, cung cấp thông tin cho bạn bè quốc tế thông tin về tình hình phát triển của Việt Nam trên các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Đảng liên quan đến công tác mặt trận, đảm bảo phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định các vấn đề lớn của đất nước; đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, khắc phục những hạn chế, đảm bảo thực chất, hiệu quả trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, tạo ra sự đồng thuận xã hội…

50% uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam là người ngoài Đảng

Số lượng ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX gồm 385 vị, giữ nguyên như khóa trước. Trong đó, Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá mới, còn 11 ủy viên sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Trong đó, đại biểu là người ngoài Đảng có 187 người (chiếm 50%), 80 nữ (21,3%), 98 người dân tộc thiểu số (26,2%), đại biểu tôn giáo có 84 người (chiếm 17,1%), 301 người có trình độ đại học trở lên (80,1%). Về độ tuổi, có 44 người dưới 40 tuổi (11,7%), từ 44 – 60 tuổi có 182 người (48,8%), 148 người trên 60 tuổi (39,5%).

Danh sách Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX

Ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII – tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Ông Hầu A Lềnh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII – tái cử, giữ chức vụ Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Các vị giữ chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX gồm: Bà Trương Thị Ngọc Ánh, ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Ngô Sách Thực, ông Phùng Khánh Tài.

Các vị giữ chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX gồm: Bà Tô Thị Bích Châu, bà Nguyễn Thị Doan, linh mục Trần Xuân Mạnh, hòa thượng Thích Thiện Nhơn, bà Nguyễn Lan Hương, bà Hà Thị Khiết.

Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/dai-hoi-la-hinh-anh-tieu-bieu-cua-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-755869.ldo