LAW & DEVELOPMENT - ISSN: 0866-7500
LAW & DEVELOPMENT
ISSN: 0866-7500
Phapluatphattrien.vn
social  social  social  social 
    Mới Nhất    Đọc Nhiều
Luật Đấu thầu 2023: Những kỳ vọng và thách thức trong thực tiễn áp dụng Quy định về nồng độ cồn: Kì vọng và những bất cập trong thực tiễn thi hành Hội nghị Đảng Đoàn – Ban Thường vụ Hội Luật Gia Việt Nam lần thứ 19, Khóa III – Mục tiêu kỳ vọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Hội thảo khoa học “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”

Hội nghị Đảng Đoàn – Ban Thường vụ Hội Luật Gia Việt Nam lần thứ 19, Khóa III – Mục tiêu kỳ vọng

14:30 | 28/03/2024
Hướng tới Đại hội Hội Luật gia lần thứ XIV, Đảng đoàn và Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam triệu tập Hội nghị để đánh giá những thành tựu trong quý đầu tiên của năm cuối cùng nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đã thảo luận nhiều tài liệu quan trọng chuẩn bị cho Đại hội dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2024. Bài viết cung cấp góc nhìn về mục tiêu kỳ vọng của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn tới qua các dự thảo chương trình, đề cương được trình và thảo luận tại Hội nghị Đảng đoàn -Ban Thường vụ.

Ngày 28 tháng 03 năm 2024, Đảng đoàn, Trung ương Hội Luật Gia  Việt Nam đã triệu tập Hội nghị Đảng Đoàn – Ban Thường vụ để thảo luận các báo cáo về kết quả hoạt động của Hội trong quý I, phương hướng hoạt động quý II năm 2024. Tâm điểm của Hội nghị là việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV Hội Luật gia Việt Nam dự kiến tổ chức vào cuối năm 2024.

Hội nghị đã xem xét cho ý kiến các đề án chuẩn bị Đại hội: Đề án nhân sự; Hướng dẫn cơ cấu, thành phần, số lượng và phân bố đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam. Nội dung các đề án dự thảo, các góp ý đóng góp và tranh luận của các đại biểu dự Hội nghị cho thấy vai trò, ảnh hưởng và uy tín xã hội của Hội Luật gia Việt Nam ngày càng được nâng cao. Theo Báo cáo tổng kết của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, chỉ trong quý I năm 2024, các cấp Hội đã tổ chức 151 hội nghị lấy ý kiến đối với các dự án luật, nghị định, dự thảo các văn bản pháp luật của chính quyền địa phương. Đã có 3143 ý kiến góp ý đối với các văn bản pháp luật được đưa ra. Đặc biệt ở Trung ương, Hội đã tham gia tích cực vào việc soạn thảo và góp ý các luật quan trong như Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) v.v. Các ý kiến đóng góp của Hội Luật giá được đánh giá cao và được các cơ quan soạn thảo ghi nhận và tiếp thu. Đặc biệt, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Đề cương Dự thảo sửa đổi Luật Trọng tài thương mại để trình Ủy Ban thường vụ Quốc hội. Dự thảo Tờ trình, Đề cương Dự thảo nhận được sự đồng thuận tối đa của các bộ ngành ở Trung ương và các đại biểu dự Hội thảo trong nhiều hội thảo do Hội Luật gia tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.

Các tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam ở các cấp đã thực hiện tốt hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở. Những số liệu trong Báo cáo của Ban Thường vụ Trung ương Hội tại Hội nghị cho thấy những thành tích đáng tự hào. Trong vòng quý I, Hội Luật gia đã đề xuất với Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp kéo dài, qua đó tạo được niềm tin của Nhân dân đối với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Các tổ chức, các cấp Hội trong quý I đã tư vấn được 16.555 vụ, cao hơn số lượng của cả năm 2023. Số lượng vụ việc được trợ giúp pháp lý là 6401, tham gia giải quyết 2112 khiếu nại.

Trong Dự thảo cũng nêu bật được những thành tích của Hội Luật gia Việt Nam trong lĩnh vực tuyền truyền phổ biến pháp luật. Những ai tiếp cận được các trao đổi thông tin trên nền tảng điện tử sẽ thấy được sự đa dạng, sôi động của hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp hội, các tổ chức trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam tổ chức trên phạm vi cả nước. Chỉ trong quý I, các cấp hội và tổ chức trực thuộc đã tổ chức được 35.509 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật, tăng gấp nhiều lần số lượng thực hiện được quí I năm 2023 là 3700 cuộc.

Khó có thể đánh giá định lượng hiệu quả của các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong xây dựng chính sách pháp luật, trong phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý song chắc chắn qua những thành tựu này, vai trò, uy tín và vị thế của Hội Luật gia Việt Nam được nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LGVN,  TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam chủ trì Hội nghị

Điểm nhấn quan trọng của Hội nghị là những đề án, chương trình chuẩn bị cho Đại hội Hội Luật gia lần thứ XIV. Hội nghị đã sôi nổi thảo luận những đề án, chương trình này. Những ý tưởng, những dự kiến ban đầu được thể hiện trong các dự thảo cho thấy Lãnh đạo Hội Luật Gia Việt Nam đang hướng tới tầm cao mới của tổ chức toàn quốc của những người làm công tác pháp luật. Những thảo luận xung quanh chủ đề Đại hội lần thứ IV cho thấy dù có sự khác nhau về cách sắp xếp các nhân tố phát triển của Hội Luật gia Việt Nam trong nhiệm kỳ tới và trong tương lai song Đoàn Kết, Đổi Mới, Trí tuệ và Phát triển được lựa chọn. Vị trí của từng nhân tố này thể hiện tầm nhìn và sự chú trọng đến các nhân tố phát triển dựa trên tính chất hoạt động của Hội. Đoàn Kết được Hội nghị lựa chọn và đặt ở vị trí đầu tiên. Sự lựa chọn này không phải là cảm tính. Nó dựa trên tính chất xã hội rộng rãi của Hội với tư cách là đại diện cho tất cả những luật gia Việt Nam dù công tác trong lĩnh vực, trong thành phần kinh tế hay trong các tổ chức xã hội nào. Tính chất xã hội rộng rãi này hàm chứa nhiều rủi ro về xung đột lợi ích, xung đột quan điểm. Chính vì thế, nhân tố Đoàn Kết được lựa chọn và đặt ở vị trí hàng đầu. Đổi Mới là nhân tố tiếp theo được lựa chọn. Sự trì trệ, bảo thủ luôn là cản trở đối với sự phát triển của bất cứ tổ chức nào và Hội Luật gia Việt Nam không là ngoại lệ. Cũng đã có những thời điểm mà Hội Luật gia Việt Nam bao gồm chủ yếu những cán bộ pháp luật, tư pháp về hưu. Tư duy, nề nếp công tác trong các cơ quan nhà nước khó phù hợp với hoạt động của tổ chức xã hội và dĩ nhiên khó phát huy hiệu quả. Chính vì vậy, đổi mới, thường xuyên đổi mới hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam ở tất cả các cấp là nhân tố phát triển cốt lõi. Trí Tuệ là nhân tố thứ ba mà đa số ý kiến những người tham dự Hội nghị lựa chọn là Trí Tuệ. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 thì trí tuệ là nguồn tài nguyên quan trọng bậc nhất đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và của cả nhân loại. Những quan niệm và sự hiện thực hóa các quan niệm Kinh tế tri thức, Kinh tế số, Kinh tế tuần hoàn, Kinh tế xanh đòi hỏi sự hội tụ trong mỗi thiết chế, trong mỗi cộng đồng khối tri thức phù hợp. Thiếu tri thức không thể phát triển. Không có quốc gia nào, không có tổ chức nào có thể phát triển thiếu tri thức. Hội Luật gia Việt Nam kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung huy động, hội tụ tri thức của các nhà khoa học, các chuyên gia và tất cả các hội viên vào các hoạt động của Hội nhằm thực hiện những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho Hội qua các văn bản chính thức của Đảng, các luật, đặc biệt là Chỉ thị số 14 CT-TƯ ngày 1 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HLG VN trong tình hình mới.  Với những nhân tố như vậy, Hội Luật gia Việt Nam kỳ vọng vào sự phát triển của Hội, vươn tới những tầm cao mới về vai trò và vị thế.

        

Lan Hương

Tin cùng chuyên mục

Tòa án sơ thẩm cho rằng hợp đồng vay tiền là không có cơ sở nên tuyên cho bị đơn thắng, thế nhưng tòa án phúc thẩm lại nhận định trái ngược hoàn toàn ..
22:07 | 12/06/2024
Công ty Xi măng Long Sơn đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường Quốc tế với nhiều chuyến hàng xuất khẩu xi măng và clinker sang các thị trường khó tính..
14:02 | 11/06/2024
Công ty Cổ phần Thực phẩm Tứ Phương với tên gọi Thực phẩm Tứ Phương là Công ty hoạt động trên lĩnh vực sản xuất và phân phối thực phẩm, luôn được ngườ..
13:59 | 11/06/2024
Khi xây dựng và ban hành Luật Đất đai 2024, cơ quan lập pháp hướng tới nhiều mục tiêu trong đó nổi bật là việc việc định giá đất theo nguyên tắc thị t..
16:03 | 06/06/2024
Lê Đình Minh Đức - Học viên Cao học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Duyệt đăng 28/05/2024. Email: minhduc.ledinh1999@gmail.com
15:58 | 28/05/2024
Lời tri ân của Ban Tổ chức Hội thảo Luật Đấu thầu 2023: Những kỳ vọng và thách thức trong thi hành trên lĩnh vực đầu tư xây dựng.
21:20 | 02/06/2024
Thư cảm ơn
21:20 | 02/06/2024
Nhằm phát huy những kỳ vọng của các nhà lập pháp trong việc xây dựng hành lang pháp lý trong lĩnh vực đấu thầu, Tạp chí Pháp luật và Phát triển phối h..
10:31 | 31/05/2024
Việc triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số giúp Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh giảm tối đa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công ..
15:31 | 25/05/2024
Chung cư với không gian sống xanh, đa tiện ích, gần trung tâm và có thể bàn giao ngay đang được các gia đình đa thế hệ ưu tiên lựa chọn.
14:59 | 25/05/2024
Nhà ở xã hội (NOXH) là chủ đề nóng bỏng và đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ trong gian đoạn 2021-2030 đã thu hút sự quan tâm, chú ý rất lớn của d..
11:06 | 14/05/2024
icon up