LAW & DEVELOPMENT - ISSN: 0866-7500
LAW & DEVELOPMENT
ISSN: 0866-7500
Phapluatphattrien.vn
social  social  social  social 
    Mới Nhất    Đọc Nhiều
Quy định về nồng độ cồn: Kì vọng và những bất cập trong thực tiễn thi hành Hội nghị Đảng Đoàn – Ban Thường vụ Hội Luật Gia Việt Nam lần thứ 19, Khóa III – Mục tiêu kỳ vọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Hội thảo khoa học “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh” Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản

Ngành bảo hiểm xã hội năm 2024: Nhiều đổi mới hoạt động

18:02 | 01/04/2024
Những kinh nghiệm tốt đang được ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động, giải pháp thực hiện, tìm ra cách làm hay; Từ đó, toàn ngành phối hợp triển khai, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ

      Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết: Năm 2023, bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen; Nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH Việt Nam. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành trung ương, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương; Toàn ngành BHXH đã triển khai quyết liệt, toàn diện các mặt công tác với đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp và đạt nhiều kết quả nổi bật; Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trọng yếu trên lĩnh vực an sinh xã hội. Nhiều kết quả nổi bật:

       Thứ nhất,  hoàn thành vượt chỉ tiêu về độ bao phủ BHXH, BHTN, BHYT. Hết năm 2023, tỷ lệ người tham gia BHXH của cả nước đạt khoảng 39,25% so với lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi, với 18,26 triệu người (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ); Trong đó, khoảng 3,92% LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện, với gần 1,83 triệu người (vượt 1,42% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 tại Nghị quyết 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng). Tỷ lệ người tham gia BHTN đạt gần 31,6% LLLĐ trong độ tuổi, với 14,7 triệu người.

      Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% (vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ), với trên 93,3 triệu người tham gia, là chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 68/2022/QH15 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân. Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN chiếm 2,69% số phải thu. Đây là tỷ lệ số tiền chậm đóng so với số phải thu thấp nhất từ năm 2016 đến nay (giảm từ 6%/ năm 2016 xuống còn 2,69%/ hiện nay).

     Thứ hai, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT được triển khai với nhiều giải pháp; đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi người tham gia, tối ưu hóa các quỹ; Góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống NLĐ và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Năm 2023, cả nước có hơn 174,8 triệu lượt khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), với 55 triệu người KCB, tăng hơn 23,4 triệu lượt so với năm 2022; Số chi KCB BHYT khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng; Giải quyết cho hơn 13 triệu người hưởng chế độ BHXH.

     Thứ ba, công tác quản lý tài chính, quản lý quỹ được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả, tối ưu hóa đầu tư, sử dụng quỹ; Phục vụ chi trả kịp thời cho người tham gia và thụ hưởng, gắn với thực hiện nhiệm vụ thu, chi, giải quyết chính sách, quản lý quỹ và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; Chống lãng phí và trục lợi Quỹ. Năm 2023 tổng thu và chi các quỹ BHXH, BHYT, BHTN gần 912 nghìn tỷ đồng liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Trong đó, tổng thu hơn 472 nghìn tỷ đồng, tổng chi hơn 439 nghìn tỷ đồng).

      Thứ tư, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và triển khai quyết liệt, có hiệu quả Đề án 06, tạo đột phá trong quản lý, được người dân, xã hội đánh giá cao; Ứng dụng hiệu quả công nghệ số; Các thủ tục hành chính (TTHC) thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Người dân, doanh nghiệp có thể tương tác, giao dịch trực tuyến với cơ quan BHXH 24/24 giờ hằng ngày với 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến cấp độ 4: Bộ TTHC được cắt giảm từ 114 thủ tục (năm 2015) xuống chỉ còn 25. Đặc biệt, đến nay 100% cơ sở KCB BHYT (12.851 cơ sở) trên toàn quốc triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân, vừa rút ngắn thời gian, thủ tục KCB, nâng cao chất lượng phục vụ, vừa giúp quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT. Ngành BHXH Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với với các bộ, ngành liên quan xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm: Đã xác thực hơn 95 triệu thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý với CSDL quốc gia về dân cư; Trong đó, có khoảng 86,6 triệu người đang tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để liên thông, chia sẻ, phục vụ quản lý của ngành BHXH và cải cách TTHC.

                            Nhiều nỗ lực đổi mới

       Lãnh đạo BHXH Việt Nam nhận định: Kết quả đạt được trong năm 2023 và những năm vừa qua là cơ sở, tiền đề để ngành BHXH Việt Nam triển khai công tác năm 2024, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

      Dự báo năm 2024, nền kinh tế - xã hội nước ta còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, ngành BHXH tiếp tục duy trì sự đoàn kết, nhiệt huyết, quyết tâm; Thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế, để có giải pháp đúng; Đồng thời, tập trung một số nhóm giải pháp trọng tâm:

     Một là, bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai trong toàn ngành BHXH.

     Hai là, chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; Phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho phù hợp; Phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả về những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm.

Kiểm tra, phát hiện hành vi trục lợi tiền BHXH tại nhiều phòng khám đa khoa tư nhân ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

      Ba là, tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; Phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả đi đôi với kiểm tra, giám sát; Khen thưởng kịp thời; Xử lý nghiêm các sai phạm.

      Bốn là, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; Đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng; Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT; Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất; Kịp thời xử lý các hành vi sai phạm.

      Năm là, khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành BHXH, để kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi Quỹ; Thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý Quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

     Sáu là, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC; Mở rộng hình thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đẩy nhanh chuyển đổi số, hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHYT, CSDL Quốc gia về bảo hiểm...

      Bảy là, tổ chức đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về BHXH, BHYT.

                                                                                                              

 

Phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái:

Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố cần tổng hợp, nghiên cứu, phối hợp với BHXH Việt Nam, để giải quyết theo đúng thẩm quyền, đối với các vướng mắc về thể chế, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, như: sửa đổi, bổ sung đồng bộ Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm và các luật liên quan; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về khám bệnh, chữa bệnh, lao động... liên thông, chia sẻ với cơ quan BHXH và đảm bảo tính pháp lý, toàn vẹn của dữ liệu được liên thông; các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT tại từng địa phương; đưa chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT vào nghị quyết, chương trình hành động, xác định đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

                                                                                                Phạm Mai Phượng

Tin cùng chuyên mục

Liên danh Công ty TNHH Thăng Long và CTCP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang - các công ty thành viên thuộc Eurowindow Holding vừa đăng ký tham gia t..
10:17 | 22/04/2024
Trong thời gian gần đây, công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được ..
15:44 | 21/04/2024
Trong khi người người nhà nhà đang quây quần bên nhau để hưởng kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thì trên công trường thi công dự án cao tốc Diễn Châu - Bã..
08:50 | 18/04/2024
Vừa qua, lễ kick – off dự án Eurowindow Twin Parks đã thu hút sự tham dự của hàng trăm tư vấn viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, chính th..
09:50 | 16/04/2024
Việc mở rộng quyền sử dụng đất cho người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài theo Luật Đất đai mới được thông qua đang mang lại nhiều tín hiệu đáng mừn..
13:56 | 08/04/2024
Thị trường bất động sản Hà Nội dự kiến sẽ có thêm 16.000 - 18.000 căn hộ trong năm 2024. Khu Tây và Đông chiếm 90% nguồn cung mới toàn thị trường, chủ..
09:00 | 08/04/2024
Sáng nay tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam” cho cán bộ, ..
10:27 | 04/04/2024
Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk vừa xét xử lưu động, công khai đối với 100 bị cáo tấn công trụ sở UBND hai xã ở huyện Cư Kuin ngày 11/6/2023 - Vụ án “Khủ..
18:29 | 01/04/2024
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa tuyên phạt các bị cáo trong vụ án tại Công ty Việt Á và một số bộ, ngành, địa phương. Hành vi ngụy tạo, nâng khống giá ..
18:26 | 01/04/2024
Cộng đồng nhà phân phối (NPP) gồm hàng nghìn người lao động của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam (đổi tên thành “Công ty TNHH Care For Viêt Nam”, g..
18:18 | 01/04/2024
icon up