Ưu tiên đưa ra xét xử vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19

Đánh giá tác giả:

Toà án Nhân dân Tối cao vừa có chỉ đạo đối với toà án nhân dân các cấp, trong đó có nêu ưu tiên đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 11/5, Toà án Nhân dân Tối cao có công văn chỉ đạo Chánh án các toà về việc phòng chống dịch, đồng thời duy trì hoạt động bình thường của các toà án.

Theo đó, tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ án, vụ việc. Ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19; các vụ việc liên quan đến bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các vụ việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; các vụ việc nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm…

Việc xét xử các vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 45 ngày 30.3.2020 của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao.

Toà chỉ triệu tập những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tham dự phiên toà, phiên họp; Không tổ chức tiếp công dân, tiếp khách tại trụ sở toà án, trừ những trường hợp thực sự cần thiết.

Tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở toà án.

Toà án thông báo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như: Gửi đến toà án thông qua dịch vụ bưu chính; Gửi trực tiếp bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của toà án.

Không tổ chức phiên toà, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng. Hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chưa cấp bách để tập trung giải quyết công việc, phòng chống dịch.

Hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tăng cường tổ chức họp, giao ban, làm việc trực tuyến qua các phương tiện điện tử.

Công chức, người lao động, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng phải thực hiện nghiêm 5K và các yêu cầu phòng chống dịch trong suốt thời gian làm việc tại toà án.

Yêu cầu người đến toà án phải tự giác khai báo thông tin về lịch sử tiếp xúc với người dương tính với COVID-19 và lịch sử di chuyển, đi lại đến các nơi có dịch.

Chỉ đạo trên được đưa ra, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, gần 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xuất hiện các cá lây nhiễm trong cộng đồng.

Chánh án các toà án, Thủ trưởng các đơn vị thuộc toà án nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

VIỆT DŨNG
https://laodong.vn/phap-luat/uu-tien-dua-ra-xet-xu-vu-an-lien-quan-den-phong-chong-dich-covid-19-908145.ldo