Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đánh giá tác giả:

Ngày 28/02/2020 tại thành phố Vũng Tàu, Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đức Long, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Đại diện lãnh đạo: Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở nội vụ và hơn 250 hội viên hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phát biểu khai mạc và trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ V, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI, đồng chí Nguyễn Thành Tựu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ V cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành trong tỉnh, Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện tốt nghị quyết Đại hội V và đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong các hoạt động của Hội, cụ thể như:

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, tập hợp được nhiều ý kiến có giá trị của đội ngũ luật gia trong tỉnh. Đóng góp ý kiến bằng văn bản vào hơn 150 dự án luật và gần 700 văn bản quy phạm pháp luật khác nhau.

Đ/c Nguyễn Thành Tựu, Chủ tịch HLG tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa V phát biểu khai mạc Đại hội

Hội Luật gia tỉnh đã tư vấn pháp luật được hơn 4000 vụ việc, trợ giúp pháp lý gần 1400 trường hợp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực thuộc Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám thị Trại giam T345 của Bộ Công an tuyên truyền pháp luật và tư vấn pháp luật cho đối tượng phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng nằm trong diện được xét giảm án, tha tù trước thời hạn vào các dịp lễ, tết hàng năm. Kết quả tổng số được 20 đợt, tổ chức được 80 lớp cho 1.745 phạm nhân tham dự.

Hội Luật gia tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và triển khai tốt kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của HLGVN; đã tổ chức và tham gia phối hợp tổ chức hơn 1.600 buổi hội nghị, hội thảo, đợt tuyên truyền cho gần 57.000 lượt người. Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh cũng đã triển khai thực hiện tốt Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục và trợ giúp pháp lý ngay từ giai đoạn đầu. Các cấp hội đã thực hiện hòa giải thành được 975 tranh chấp nhỏ ở địa phương không để vụ việc trở nên phức tạp, góp phần ổn định an ninh, chính trị của địa phương…

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Trần Đức Long ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực và toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được trong nhiệm kỳ V. Đồng chí đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ như trong dự thảo báo cáo đã nêu, tuy nhiên đồng chí đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần nghiên cứu và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Đ/c Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HLGVN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Một là, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Thông báo kết luận số 50-TB/TW về sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Hội đã ban hành Chương trình hành động số 350/Ctr-HLGVN ngày 25/10/2019 để thực hiện Thông báo 50 và Chỉ thị 21.

Hai là, sau Đại hội này, các đồng chí tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIII của Hội Luật gia Việt Nam và Nghị quyết Đại hội của Hội Luật gia tỉnh khóa VI mà các đồng chí sẽ thông qua tại Đại hội hôm nay và đặc biệt là triển khai thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện đồng bộ, thống nhất.

Ba là, Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba vào Quý III. Thường trực Trung ương Hội đã ban hành Kế hoạch tổ chức và Hướng dẫn thực hiện các nội dung trên, vì vậy, đề nghị các đồng chí cần bám sát nội dung các văn bản trên để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của Tỉnh hội.

Bốn là, ngày 02 tháng 01 năm 2020 Ban Bí thư đã ra thông báo Kết luận số 158-TB/TW về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Do đó, Hội Luật gia các cấp cần phải chủ động đề xuất cấp ủy, chính quyền giao nhiệm vụ và sẵn sàng nhận nhiệm vụ, khẳng định tiếp vị trí, vai trò của Hội là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp của giới Luật gia trên cả nước.

Năm là, Trong thời gian tới, Hội Luật gia tỉnh cần tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu sau:

– Tăng cường phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên về 6 chuẩn mực đạo đức của hội viên Hội Luật gia Việt Nam, phấn đấu xây dựng đội ngũ Luật gia “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, Vững vàng về chính trị tư tưởng, Tận tụy với nghề, Vì dân, Vì công lý”;

– Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705 ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021” trong đó, chú trọng xây dựng mô hình xã hội hóa công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

– Thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương xin chủ trương và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, nhất là những đơn vị đã ký kết các chương trình phối hợp công tác với Hội Luật gia trong nhiệm kỳ để triển khai đồng bộ các hoạt động góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

– Trong nhiệm kỳ tới các cấp Hội Luật gia Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở từng đơn vị, địa phương, thông qua hoạt động của hội viên tiếp tục, thường xuyên quán triệt tinh thần các văn bản của Đảng nhằm góp phần chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt

Đại hội đã bầu 25 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành hội Luật gia tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; bầu 9 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng làm Chủ tịch, các đồng chí Nguyễn Thành To, Thịnh Đình Quang làm Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

Tạ Tốn

Nguồn: http://hoiluatgiavn.org.vn:8080/hoi-luat-gia-tinh-ba-ria—vung-tau-to-chuc-dai-hoi-lan-thu-vi-nhiem-ky-2019—2024-d2068.html