Ông Chủ tịch Hội luật gia tỉnh: tình nguyện lên vùng cao “gỡ rối” pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đánh giá tác giả: