BHXH Việt Nam triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân Ngày thương binh – Liệt sĩ

Đánh giá tác giả:

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), BHXH Việt Nam đã trao tặng các phần quà và lời thăm hỏi, động viên sâu sắc dành cho các CCVC là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong các đơn vị thuộc cơ quan BHXH Việt Nam.

CCVC là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong các đơn vị thuộc cơ quan BHXH Việt Nam được giao tặng phần quà là: ông Nguyễn Thừa Phúc (cán bộ đang công tác tại Vụ Thanh tra – Kiểm tra), ông Trần Việt Hưng (cán bộ đang công tác tại Vụ Thanh tra – Kiểm tra), ông Vũ Văn Phong (cán bộ đang công tác tại Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ), ông Vũ Khắc Dương (cán bộ đang công tác tại Viện Khoa học BHXH), ông Nguyễn Phúc Khoát (cán bộ đang công tác tại Ban Thực hiện chính sách BHYT). Lãnh đạo Ngành bày tỏ mong muốn các CCVC là thương binh, thân nhân liệt sĩ tiếp tục cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành BHXH phát triển vững bền và xứng đáng với truyền thống của gia đình.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng…  Đồng thời, Ban Lãnh đạo, tập thể CCVC trong toàn Ngành luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ; phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp của ngành BHXH Việt Nam thông qua việc quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; góp phần khẳng định chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là một trong những chính sách lớn, có vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=17020&CateID=52