Kiến nghị lên Thủ tướng xem xét việc thẩm định sách Công nghệ giáo dục

Đánh giá tác giả:

Đại diện cán bộ Trung tâm công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng, liên quan đến việc bản thảo sách giáo khoa “Công nghệ giáo dục” bị loại từ vòng thẩm định.

Văn bản do Phó Giáo sư Nguyễn Kế Hào – đại diện Trung tâm Công nghệ giáo dục ký ngày 23.9. Trong văn bản có đề cập hiện nay đang có khoảng 900.000 học sinh lớp 1 theo học sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, nhưng Hội đồng thẩm định lại đánh giá “không đạt” ngay từ vòng đầu.

Trong bản kiến nghị cũng nêu ý kiến của Hội đồng thẩm định chỉ là những đánh giá trên lý thuyết, theo các tiêu chí cứng nhắc, trong khi bộ sách “Công nghệ giáo dục” đã được thẩm định nhiều lần và được kiểm chứng trong thực tiễn, được cuộc sống đón nhận.

Vì vậy, Trung tâm Công nghệ giáo dục mong Thủ tướng quan tâm xem xét. 

Cũng trong ngày 23.9, Trung tâm Công nghệ giáo dục có văn bản gửi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, bày tỏ “không đồng tình với đánh giá của Hội đồng thẩm định”.

Theo Trung tâm, đến nay những quan điểm của Công nghệ giáo dục đã được áp dụng rộng rãi, như lấy học sinh làm trung tâm, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, đi học là hạnh phúc…

Trung tâm Công nghệ giáo dục cho rằng không nên đánh giá sách giáo khoa Công nghệ giáo dục theo thông tư và những chỉ báo mà Hội đồng thẩm định áp dụng, vì sách Tiếng Việt và Toán Công nghệ giáo dục đã được đánh giá thẩm định nhiều lần và được các hội đồng trước đây đánh giá tốt, đã có giá trị thực tiễn cao.

Trước đó, ngày 12.9, Hội đồng thẩm định sách giáo khoa thông báo ba bản thảo sách lớp 1 của Giáo sư Hồ Ngọc Đại gồm “Tiếng Việt, Toán và Đạo đức – Công nghệ giáo dục”, bị trượt ở vòng đầu tiên. Các bản thảo không đáp ứng đầy đủ 13 tiêu chí của sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hội đồng thẩm định chỉ ra 300 chi tiết cần sửa, bỏ trong sách tiếng Việt, chủ yếu do quá tải so với học sinh lớp 1. Bản thảo “Toán Công nghệ giáo dục” được đánh giá có một số điểm hay nhưng chưa đáp ứng hết tiêu chí, nội dung quá nặng.

Trước kết luận của hội đồng, Giáo sư Hồ Ngọc Đại khẳng định không sửa bản thảo để nộp lại dù có quyền, bởi đây là công trình ông đã làm cả đời người và đã điều chỉnh cần thiết trong quá trình thực nghiệm.

Nguồn: https://laodong.vn/giao-duc/kien-nghi-len-thu-tuong-xem-xet-viec-tham-dinh-sach-cong-nghe-giao-duc-756269.ldo