Tổ chức 2 đợt tuyên truyền cao điểm về phòng cháy chữa cháy

Đánh giá tác giả:

Công an thành phố Hà Nội hiện đang triển khai đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thời gian tổ chức thực hiện từ ngày 7-6-2021 đến hết ngày 15-10-2021 và chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 7-6 đến hết ngày 15-7 và giai đoạn 2, từ ngày 15-7 đến hết ngày 15-10. Đối tượng là chủ hộ gia đình và những người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư; hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Mục đích của đợt tuyên truyền là phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy sâu rộng và trực tiếp đến chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư, từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh.

Bên cạnh đó, kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân cấp quản lý; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Công an thành phố phấn đấu kết thúc giai đoạn 1, 100% các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố được rà soát, lập danh sách thống kê số liệu, tình hình chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Kết thúc đợt cao điểm, 100% các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải được hướng dẫn và ký cam kết bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy và 100% các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh qua công tác kiểm tra phát hiện tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ký cam kết khắc phục.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Công an thành phố cũng yêu cầu các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội.

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung liên tục xảy ra các vụ cháy, nổ tại nhà ở riêng lẻ (chủ yếu là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh) gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 6 vụ cháy, nổ gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Minh Anh

http://thanglong.chinhphu.vn/to-chuc-2-dot-tuyen-truyen-cao-diem-ve-phong-chay-chua-chay