Chuyện gì xảy ra nếu dùng bom nguyên tử ngăn chặn tâm bão?

Đánh giá tác giả:

Vào những năm 1950, đề xuất dùng bom ngăn chặn những cơn bão đã được đưa ra. Một tàu ngầm lặn thấp hơn tâm bão, phóng bom nguyên tử nhằm nổ tung luồng khí nóng và bão dần tan.
 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/944666/chuyen-gi-xay-ra-neu-dung-bom-nguyen-tu-ngan-chan-tam-bao