Công nghệ bảo quản thực phẩm hàng chục ngày không cần làm lạnh

Đánh giá tác giả:

Khoảng 1,3 tỷ tấn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm do thối rữa. Hãng Apeel Sciences phát triển công nghệ bảo quản thực phẩm tươi hàng chục ngày mà không cần làm lạnh.
 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/946542/cong-nghe-bao-quan-thuc-pham-hang-chuc-ngay-khong-can-lam-lanh