Nổi bật

PHÁN QUYẾT CỦA TÒA TRỌNG TÀI THƯỜNG TRỰC LA HAYE VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN QUẦN ĐẢO ZUKUR HANIS TRÊN BIỂN ĐỎ GIỮA ERITREA VÀ YEMEN (1998 – 1999)

Tóm tắt: Tranh chấp giữa Eritrea và Yemen liên quan đến chủ quyền đối với quần đảo Zukur Hanis nằm trên biển Đỏ là một trong những tranh chấp chủ quyền biển đảo điển hình đã được Tòa trọng tài thường trực La Haye (Permanent Court of Arbitration – PCA) giải quyết. Tranh chấp chủ quyền biển đảo tại biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp thì việc nghiên cứu một cách có hệ thống các phán quyết đã tuyên của PCA đối với những vụ việc có nội dung tương đồng với tranh chấp biển Đông sẽ giúp Việt Nam rút ra được những kinh nghiệm cần thiết trong quá trình tham gia giải quyết tranh chấp trong giai đoạn sắp tới.


Chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân theo Hiến Pháp 2013

Hiến pháp năm 2013 được đánh giá là bản hiến pháp có nhiều điểm mới tiến bộ, thể hiện sự phát triển mới trong nhận thức về pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Các quy định về chức năng và nhiệm vụ của Tòa án nhân dân là những điểm mới thể hiện rõ nhất sự phát triển về mặt nhận thức đó. Bài viết phân tích và làm rõ khái niệm quyền tư pháp, chức năng “thực hiện quyền tư pháp” và các nhiệm vụ của Tòa án nhân dân theo Hiến pháp năm 2013 qua đó cho thấy địa vị và vai trò của Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 đã được củng cố và tăng cường hơn so với trước đây nhằm bảo đảm việc xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015 VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TOÀ ÁN NƯỚC NGOÀI

Quá trình hội nhập quốc tế càng diễn ra mạnh mẽ thì số lượng các bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài có yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam ngày càng gia tăng và tính chất càng phức tạp do phạm vi tranh chấp được mở rộng đến nhiều lĩnh vực.

CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÒA ÁN HOA KỲ

Tóm tắt Được xây dựng trên nguyên tắc cân bằng và đối trọng, hệ thống tòa án của Hoa Kỳ thực sự là một chế định đặc biệt và hoạt động rất hiệu quả. Với đặc thù là mô hình nhà nước liên bang, hệ thống tòa án của Hoa Kỳ theo đó cũng được tổ chức theo mô hình lưỡng cấp tòa án, bao gồm các tòa án liên bang và các tòa án bang. Dù hệ thống tư pháp phần nào bị ảnh hưởng bởi cơ quan hành pháp vì các thẩm phán của tòa án liên bang được Thượng viện bầu trên cơ sở sự giới thiệu của Tổng thống, nhưng điều này vẫn đảm bảo được bản chất độc lập của các tòa án đối với cơ quan hành pháp.

 • PHÁN QUYẾT CỦA TÒA TRỌNG TÀI THƯỜNG TRỰC LA HAYE VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN QUẦN ĐẢO ZUKUR HANIS TRÊN BIỂN ĐỎ GIỮA ERITREA VÀ YEMEN (1998 – 1999)

  Tóm tắt: Tranh chấp giữa Eritrea và Yemen liên quan đến chủ quyền đối với quần đảo Zukur Hanis nằm trên biển Đỏ là một trong những tranh chấp chủ quyền biển đảo điển hình đã được Tòa trọng tài thường trực La Haye (Permanent Court of Arbitration – PCA) giải quyết. Tranh chấp chủ quyền biển đảo tại biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp thì việc nghiên cứu một cách có hệ thống các phán quyết đã tuyên của PCA đối với những vụ việc có nội dung tương đồng với tranh chấp biển Đông sẽ giúp Việt Nam rút ra được những kinh nghiệm cần thiết trong quá trình tham gia giải quyết tranh chấp trong giai đoạn sắp tới.

 • Chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân theo Hiến Pháp 2013

  Hiến pháp năm 2013 được đánh giá là bản hiến pháp có nhiều điểm mới tiến bộ, thể hiện sự phát triển mới trong nhận thức về pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Các quy định về chức năng và nhiệm vụ của Tòa án nhân dân là những điểm mới thể hiện rõ nhất sự phát triển về mặt nhận thức đó. Bài viết phân tích và làm rõ khái niệm quyền tư pháp, chức năng “thực hiện quyền tư pháp” và các nhiệm vụ của Tòa án nhân dân theo Hiến pháp năm 2013 qua đó cho thấy địa vị và vai trò của Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 đã được củng cố và tăng cường hơn so với trước đây nhằm bảo đảm việc xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

 • Quanh dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Cần hơn nữa “tim nóng đầu lạnh”

  Trung tuần tháng 6/2018, ở một số địa phương, dưới chiêu bài “phản đối cho thuê đất 99 năm”, các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước của người dân, dùng tiền lôi kéo những người bất mãn, kích động người dân tấn công nhiều cơ quan nhà nước; thậm chí có nơi biến thành bạo động, đốt phá phương tiện bảo vệ an toàn, an ninh cho dân, làm bị thương nhiều người thi hành công vụ.

 • Đừng bỏ rơi một giải pháp phòng chống tham nhũng!

  Lê Vĩnh Cẩn, một nhà khoa học, nguyên là công chức, về hưu năm 2000 từ Bộ Nông nghiệp & PTNT . Tâm huyết với chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng (PCTN), đầu năm 2018 ông Cẩn kiểm tra lại “Bộ phần mềm quản lý nhà đất” ông lập ra 12 năm nay chờ hiến làm của công nhưng chưa cơ quan chức năng nào hỏi tới… Đăng bài sau đây của ông Cẩn, Pháp luật & Phát triển đồng thời đề nghị các cơ quan hữu quan xem xét, sao cho một giải pháp hỗ trợ PCTN trực tiếp không bị bỏ phí.

 • Góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng

  Ngày 10/5/2018, Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT) và Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) tổ chức tọa đàm “Vai trò và sự tham gia của các tổ chức xã hội (TCXH) trong phòng chống tham nhũng (PCTN) tại Việt Nam”, với sự tham gia của đông đảo đại diện đến từ các TCXH, cơ quan báo chí, nhà nghiên cứu và một số cơ quan nhà nước.