Nổi bật

ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC Ở EU – MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Tóm tắt: Việt Nam và một số nước EU có một đặc điểm chung là có sự tồn tại của độc quyền nhà nước trong một số lĩnh vực. Pháp luật EU xây dựng các tiêu chí rất cụ thể về duy trì tình trạng độc quyền nhà nước trong lĩnh vực phục vụ lợi ích kinh tế chung hoặc lĩnh vực mà nhà nước giao cho doanh nghiệp thực hiện để tạo lập ngân sách nhà nước. Cho đến nay, Việt Nam chưa có các quy định pháp luật cụ thể và minh bạch về độc quyền nhà nước. Vì lẽ đó, việc nghiên cứu pháp luật EU về duy trì tình trạng độc quyền nhà nước sẽ giúp cho Việt Nam có được những bài học kinh nghiệm quí báu trong việc xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật về độc quyền nhà nước.

Quy trình 'mờ ảo' sẽ không trọng dụng được hiền tài

“Muốn có chính phủ kiến tạo, liêm chính hành động thì trước hết cần phải có cơ chế liêm chính, mang tính kiến tạo và hành động trong việc tuyển chọn, sử dụng hiền tài của đất nước, tạo dựng nguyên khí của quốc gia. Hãy làm những điều mà Bác Hồ đã rong xây dựng nhà nước thực sự là của dân”, GS.TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện nghiên cứu pháp luật và Kinh tế ASEAN nói về những bài học từ Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Những dấu hiệu của ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và sự cố môi trường đang ngày càng trở nên nghiêm trọng: ô nhiễm nước ở các dòng sông, hiện tượng thuỷ triều đen ở các bờ biển, sương mù độc, sự khan hiếm các loài động thực vật hoang dã, biến đổi khí hậu... đã minh chứng cho những tác động tiêu cực mà loài người đã gây ra vì mục đích sinh tồn và phát triển của mình. Đối với một quốc gia đang trong quá trình hội nhập và phát triển như Việt Nam hiện nay, việc hoàn thiện và tăng cường hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường nói chung và về xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, Việc phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các nguy cơ, các nguồn gây ô nhiễm môi trường và vấn đề vi phạm đồng loạt để làm rõ trách nhiệm pháp lý và xã hội của doanh nghiệp đối với BVMT đang là một yêu cầu cấp thiết để các doanh nghiệp Việt Nam không bị thua thiệt khi tham gia vào nền kinh tế thế giới. Bài viết được thực hiện với mục đích là đóng góp một số các quan điểm cụ thể trên cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm làm sáng tỏ các vấn đề về trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp đối với BVMT.

 • ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC Ở EU – MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

  Tóm tắt: Việt Nam và một số nước EU có một đặc điểm chung là có sự tồn tại của độc quyền nhà nước trong một số lĩnh vực. Pháp luật EU xây dựng các tiêu chí rất cụ thể về duy trì tình trạng độc quyền nhà nước trong lĩnh vực phục vụ lợi ích kinh tế chung hoặc lĩnh vực mà nhà nước giao cho doanh nghiệp thực hiện để tạo lập ngân sách nhà nước. Cho đến nay, Việt Nam chưa có các quy định pháp luật cụ thể và minh bạch về độc quyền nhà nước. Vì lẽ đó, việc nghiên cứu pháp luật EU về duy trì tình trạng độc quyền nhà nước sẽ giúp cho Việt Nam có được những bài học kinh nghiệm quí báu trong việc xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật về độc quyền nhà nước.

 • Quy trình 'mờ ảo' sẽ không trọng dụng được hiền tài

  “Muốn có chính phủ kiến tạo, liêm chính hành động thì trước hết cần phải có cơ chế liêm chính, mang tính kiến tạo và hành động trong việc tuyển chọn, sử dụng hiền tài của đất nước, tạo dựng nguyên khí của quốc gia. Hãy làm những điều mà Bác Hồ đã rong xây dựng nhà nước thực sự là của dân”, GS.TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện nghiên cứu pháp luật và Kinh tế ASEAN nói về những bài học từ Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9.

 • TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Những dấu hiệu của ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và sự cố môi trường đang ngày càng trở nên nghiêm trọng: ô nhiễm nước ở các dòng sông, hiện tượng thuỷ triều đen ở các bờ biển, sương mù độc, sự khan hiếm các loài động thực vật hoang dã, biến đổi khí hậu... đã minh chứng cho những tác động tiêu cực mà loài người đã gây ra vì mục đích sinh tồn và phát triển của mình. Đối với một quốc gia đang trong quá trình hội nhập và phát triển như Việt Nam hiện nay, việc hoàn thiện và tăng cường hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường nói chung và về xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, Việc phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các nguy cơ, các nguồn gây ô nhiễm môi trường và vấn đề vi phạm đồng loạt để làm rõ trách nhiệm pháp lý và xã hội của doanh nghiệp đối với BVMT đang là một yêu cầu cấp thiết để các doanh nghiệp Việt Nam không bị thua thiệt khi tham gia vào nền kinh tế thế giới. Bài viết được thực hiện với mục đích là đóng góp một số các quan điểm cụ thể trên cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm làm sáng tỏ các vấn đề về trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp đối với BVMT.

 • Các công cụ nghiên cứu thương mại quốc tế

  Tại hội thảo về các hiệp định thương mại tự do, tổ chức ở Cần Thơ mới đây, Trung tâm WTO của VCCI trình bày báo cáo “các công cụ nghiên cứu thương mại quốc tế” giới thiệu việc khai thác thông tin trên mạng, rất cần thiết cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu (XNK).