Nổi bật

Rầm rộ xây dựng trái phép tại rừng phòng hộ Hà Nội

Từ đầu những năm 2000, các công trình kiên cố như biệt thự, biệt phủ đầu tiên đã mọc lên trên đất rừng phòng hộ huyện Sóc Sơn, khiến dư luận chung bức xúc. Năm 2006, Thanh tra Chính phủ đã kết luận sai phạm, đề nghị xử lý, nhưng chính quyền địa phương chỉ “phạt cho tồn tại”. Từ đó đến nay nhiều công trình mới liên tục mọc lên, với quy mô và tốc độ nhanh hơn, trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.

AN NINH TRÊN CÁC VÙNG BIỂN CHỒNG LẤN GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC - GÓC NHÌN TỪ UNCLOS 1982

An ninh trên biển, đặc biệt là an ninh tại các vùng biển chồng lấn là một trong những vấn đề cấp thiết được các quốc gia ven biển quan tâm vì các giá trị hiện hữu và tiềm ẩn mà biển mang lại cho quốc gia là vô cùng to lớn. Thêm vào đó, an ninh biển có ảnh hưởng lớn đến an ninh đất liền nói riêng và an ninh của các quốc gia nói chung. Vì vậy, nghiên cứu về an ninh trên các vùng biển chồng lấn dưới góc nhìn của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế (UNCLOS 1982) là thực sự cần thiết. Bài viết này làm rõ hành xử của các quốc gia hữu quan đối với những hành vi xâm phạm tới an ninh biển tại vùng chồng lấn và cục diện an ninh tại Biển Đông những năm trở lại đây dựa trên chuẩn mực của luật quốc tế. Từ đó chúng tôi đưa ra một số đề xuất nhằm đảm bảo an ninh tại các vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

TÍNH CẠNH TRANH VÀ NỀN TÀI PHÁN QUỐC GIA – KHÔNG GIAN CHO TỰ DO KINH DOANH[1]

Lý thuyết về nền kinh tế thị trường và xây dựng nền kinh tế thị trường không được chấp nhận trong giảng dạy và trong thực tiễn kinh tế của các quốc gia theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung và Việt Nam những năm 1980 cũng ở trong tình trạng tương tự. Có thể nói giữa Việt Nam và Liên Bang Nga trong thập kỷ cuối của thế kỷ trước và thập kỷ đầu của thế kỷ này đã có những sự thay đổi thể chế để thích ứng với việc phát triển kinh tế thị trường ở mỗi nước, nhất là ở việc nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế.

 • Rầm rộ xây dựng trái phép tại rừng phòng hộ Hà Nội

  Từ đầu những năm 2000, các công trình kiên cố như biệt thự, biệt phủ đầu tiên đã mọc lên trên đất rừng phòng hộ huyện Sóc Sơn, khiến dư luận chung bức xúc. Năm 2006, Thanh tra Chính phủ đã kết luận sai phạm, đề nghị xử lý, nhưng chính quyền địa phương chỉ “phạt cho tồn tại”. Từ đó đến nay nhiều công trình mới liên tục mọc lên, với quy mô và tốc độ nhanh hơn, trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.

 • AN NINH TRÊN CÁC VÙNG BIỂN CHỒNG LẤN GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC - GÓC NHÌN TỪ UNCLOS 1982

  An ninh trên biển, đặc biệt là an ninh tại các vùng biển chồng lấn là một trong những vấn đề cấp thiết được các quốc gia ven biển quan tâm vì các giá trị hiện hữu và tiềm ẩn mà biển mang lại cho quốc gia là vô cùng to lớn. Thêm vào đó, an ninh biển có ảnh hưởng lớn đến an ninh đất liền nói riêng và an ninh của các quốc gia nói chung. Vì vậy, nghiên cứu về an ninh trên các vùng biển chồng lấn dưới góc nhìn của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế (UNCLOS 1982) là thực sự cần thiết. Bài viết này làm rõ hành xử của các quốc gia hữu quan đối với những hành vi xâm phạm tới an ninh biển tại vùng chồng lấn và cục diện an ninh tại Biển Đông những năm trở lại đây dựa trên chuẩn mực của luật quốc tế. Từ đó chúng tôi đưa ra một số đề xuất nhằm đảm bảo an ninh tại các vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

 • TÍNH CẠNH TRANH VÀ NỀN TÀI PHÁN QUỐC GIA – KHÔNG GIAN CHO TỰ DO KINH DOANH[1]

  Lý thuyết về nền kinh tế thị trường và xây dựng nền kinh tế thị trường không được chấp nhận trong giảng dạy và trong thực tiễn kinh tế của các quốc gia theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung và Việt Nam những năm 1980 cũng ở trong tình trạng tương tự. Có thể nói giữa Việt Nam và Liên Bang Nga trong thập kỷ cuối của thế kỷ trước và thập kỷ đầu của thế kỷ này đã có những sự thay đổi thể chế để thích ứng với việc phát triển kinh tế thị trường ở mỗi nước, nhất là ở việc nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế.

 • ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC Ở EU – MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

  Tóm tắt: Việt Nam và một số nước EU có một đặc điểm chung là có sự tồn tại của độc quyền nhà nước trong một số lĩnh vực. Pháp luật EU xây dựng các tiêu chí rất cụ thể về duy trì tình trạng độc quyền nhà nước trong lĩnh vực phục vụ lợi ích kinh tế chung hoặc lĩnh vực mà nhà nước giao cho doanh nghiệp thực hiện để tạo lập ngân sách nhà nước. Cho đến nay, Việt Nam chưa có các quy định pháp luật cụ thể và minh bạch về độc quyền nhà nước. Vì lẽ đó, việc nghiên cứu pháp luật EU về duy trì tình trạng độc quyền nhà nước sẽ giúp cho Việt Nam có được những bài học kinh nghiệm quí báu trong việc xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật về độc quyền nhà nước.